Türkiye Devletinin Dış Siyasası

Yazar : Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur
İsbn : 9751607434
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 181
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Bu eser Türk Kurtuluş Savaşını yönetenlerce güdülmüş olan Dış siyasanın ana çizgilerini belirtmek amacıyla yazılmıştı. 1934 - 1942 yılları arasında Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde Türk İnkılabı Tarihi üzerinde vermiş olduğum derslerin özünü kapsar. Son baskısı 1942'dedir. Bunu yeniden bastırmanın iki nedeni vardır. Birincisi, Atatürk'le Mareşal Fevzi Çakmak'ın Eserle yakından ilgilenip irşat ve görüşlerini esirgememiş olmaları dolayısıyla onun bir "Tarihsel hatıra" -niteliğinde olmasıdır. İkincisi, Milli Mücadele tarihini yazan Türk ve yabancı tarihçi ve amatörlerin eserlerinde birtakım yanlışlıkların görülegelmesidir. Bu vesile ile şu yönleri belirtmeyi gerekli bulurum. Eserde anılan olayların hemen tümü-kısa bir ara ile- 1920 - 1925 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Siyasal İşler Müdürü bulunduğum sırada geçmiş olup görevim gereğince onlarla yakından ilgilenmiştim. Aynı sıfatla müşavir olarak Lozan (Lausanne) Barış Konferansına da katılmıştım. Daha sonra Atatürk'ün 1927'deki Büyük Nutku hazırlanırken her Bakanlıktan 1920 - 1926 yıllarındaki çalışmalarını özetleyen bir rapor istenilmişti. Dışişleri Bakanlığı raporunu hazırlamak görevi de bana verilmişti. Bu münasebetle o sırada üzerimde bulunan Belgrat Elçiliğinden izinli olarak ayrılıp Ankara'ya gelmiş ve dosyalan bir kez daha gözden geçirmiştim. Bütün hu belgelere dayanarak 1934'te hu Eseri yazdıktan sonra onu Atatürk'e okumuş ve irşatlarından yararlanmıştım. Onun buyruğuyla Eseri bir de Mareşal Fevzi Çakmak'a okumuş ve onun da görüşlerini almıştım. Eserin son baskısında görülen Boğazların düzeniyle ilgili Montrö (Montreux) Antlaşmasını anlatan kısmı yazarken hu işin müzakerelerini yapmış olan zamanın Dışişleri Bakanı Dr.
******