Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılınsa Bilim "Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı I. Kitap II. Cilt

Yayın Tarihi : Eylül, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 413
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılından bu yana, 75 yılda Kimya mühendisliği alanındaki gelişmelerin bilime ve ülkenin gelişimine katkılarını büyük ölçüde akademisyenlerimizin ve araştırıcılarımızın yarattığı eserlerde ve bunların uygulamalarında görebiliriz. Mühendislik alanında çalışan bilim insanının eserleri ise, bilim dünyasının iletişimi olan ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları, yaptıkları uygulamalı araştırmalar ve yetiştirip mezun verdikleri mühendislerdir. Bunların irdelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu dokümanda, önce Kimya Mühendisliğinin tarihçesine yer verilecek ve sırasıyla mezun istatistikleri, bilimsel yayınlar ve uygulamalı projeler ele alınacaktır Kimya Mühendisliği, araştırma, deneyim ve pratik uygulama ile matematik ve temel bilimler alanında kazanılan bilgiyle, madde ve enerjiyi insanlığın yararına kullanabilmenin, yargı ile ekonomik yöntemlerini geliştiren bir meslektir. Bu mesleğin uygulanmasında diğer mühendisliklerde olduğu gibi, sonradan edinilen bilgilerle, beceri ve yeteneklerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılması gerekir. Modern dünyada tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru hızlı bir dönüşüm yaşanmakta, bu dönüşümün iki yüzyıl kadar süreceği ve ancak 21. yüzyılda tamamlanacağı öngörülmektedir [Altınbilek, 1988]. Mühendisler ise, sanayi toplumunun en önemli elemanlarından biri olarak bilimsel araştırmaların sonuçlarını teknolojik olgulara dönüştüren kişilerdir. Toplumun ihtiyaçlarını ve mali kaynakları değerlendirerek bilim, ekonomi ve teknoloji arasındaki köprüyü kurarlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kimya Mühendisliği ile ilk ilgilenme İstanbul Darülfünunu, Fen Fakültesinde 1926'da yapılan bir değişiklik ile üç yıllık öğrenim sonunda 'Kimyagerlik' ve ek bir yıllık öğrenim sonunda da 'Kimyagerlik-Mühendislik' diploması verilmesinde görülmektedir [ Dölen,1997]. Ancak bu değişiklik çok fazla ilgi görmediği için uygulanamamıştır.
******