Türkiye Cumhuriyetini Yönetenler - Cunhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Kabineler

Yazar : Cafer Demral
Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 186
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : TOBB
Bahsi Geçen : Hasan Esat Işık

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başıdır. Cumhurbaşkanları bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milletin birliğini temsil ederler. Ayni zamanda yürütmenin de başı olan Cumhurbaşkanları gerekli gördükçe Bakanlar Kurulu'na da başkanlık yaparlar. Cumhurbaşkanları görevleriyle ilgili işlerden sorumlu değildirler. Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanlarının bütün kararları Başbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanmakta, sorumluluk ise Başbakan ve ilgili Bakana ait olmaktadır. 1961 Anayasası, Devlet Başkanı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce, kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri arasından, yedi yıllık bir süre için seçilmesini öngörmektedir. Ayni Anayasa bir kimsenin arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı olmasını da önlemektedir. Cemal Gürsel, Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk bu hükümlerin yürürlükte bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı seçilmişlerdir. Yükseköğrenim yapmış olmak, yedi yıl için seçilmek ve 8rka arkaya iki defa seçilememek gibi hükümler 1924 Anayasası'nda yoktur. Bu nedenle 1923 - 1961 döneminde işbaşında bulunmuş Cumhurbaşkanlarının seçiminde yükseköğrenim şartı aranmamıştır. Ayni dönemde Cumhurbaşkanları dörder yıllık süreler için seçilmişlerdir. Nitekim ilk Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk'le ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü üst üste dörder defa, Celal Bayar da arka arkaya üç defa Cumhurbaşkanlığına getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 50'nci yılını kutlarken Cumhurbaşkanlığı görevinde Fahri Korutürk bulunmaktadır. Korutürk, Türkiye'nin altıncı Cumhurbaşkanıdır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Hasan Esat Işık Kitapları (3)