Türkiye Cumhuriyeti Polis Tarihi

Yazar : Mehmet Salkımlı, Yaşar Cevizci, Yılmaz Örsel
İsbn : 97593366OX
Yayın Tarihi : Mart, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 186
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : Siyasi ve Mesleki Sorunlar Dergisi

Devletlerin varlığı, büyümesi ve güçlenmesi, Ticari ve iktisadi, Sosyal ve ekonomik yapının gelişmesi, Halkına güven, huzur ve iç barışın sağlanmasıyla olur. Bütün bu unsurları yerine getirebilecek kurum ancak Polis Teşkilatıdır. Gerek Devlet gerekse halk olarak Emniyete gereken önemi ve değeri vermek, Polis Teşkilatın tüm kurumlardan ayrı tutmak zorundayız. Bir devletin yıkılması asayişin bozulmasıyla başlar. Araştırmalar gösteriyor ki Osmanlının son döneminde ve kurtuluş savaşı yıllarındaki asayişin bozulması ve ortaya çıkan otorite boşluğu nedeniyle, başta işgalci devletlerin teşvikiyle Ermeniler, Rumlar, Bölücüler suç çeteleri oluşturmak ülkenin zaafından faydalanıp pervasızca cinayetler, Tecavüzler ve yağmalar gerçekleştirmişler. Halkın kendine, devletine olan güvenini tamamen ortadan kalkmasına güven ihtisasına meydan vermemeye çalışmışlar. Bunu bir dönemde başarmışlar. Kurtuluş Savaşının başlamasıyla beraber ilk yapılan işlerin başında polisin teşkilatlanması olarak görülür buda bütün imkânsızlıklara rağmen, zaman içerisinde başarıya ulaşmış Kurtuluş Savaşı yıllarına gerek orduya insan gerekli gücü kazandırmak, asayişi sağlama açısından Savaş zamanı, başarısının mümkün olması için zemini oluşturmuştur. Cumhuriyet döneminde Polis teşkilatına kısaca bir göz atarsak otoritenin kaybolduğu yıllarda (12 Eylül öncesi) Maraş, Çorum ve Fatsa olayları, Anarşi ve terörün ülkeye ve insanlarımıza verdiği zararların boyutlan daha iyi anlaşılabilir. Günümüzdeyse hala birçok yasa dışı örgütler faaliyetlerini sürdürmekte, gerek Polis Teşkilatına, gerek halkımıza yönelik eylem yapmaktalar. İçeride ve dışarıda başka hiçbir ülkenin bu kadar düşmanı yoktur. Sonuç olarak bir devletin varlığı iç barışı, huzuru Ticari ve İktisadi gelişimi ve bunlara bağlı olarak, demokrasiye insan hakları ve özgürlüklere ulaşabilmesinin tek yolu, Polis teşkilatının Gücüne ve başarısına direkt olarak bağlıdır. Bütün bu konulan üst üste koyarsak, Devlet ve halk olarak Emniyet ve Polis Teşkilatına gereken önem ve değeri veriyor muyuz? ...
******