Türkiye: Coğrafi ve Sosyal Araştırmalar

Yazar : Erol Tümertekin, F. Mansur, P. Benedict
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 458
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : İst. Üni. Edebiyat Fak. Coğrafya Enstitüsü

Kolars'ın Türkiye'deki toplum çalışmalarıyla ilgili açıklamalı bibliyografyası yayınlanalı hemen hemen on yıl oluyor. Bu incelemeyle, Beeley'in ondan yalnız yedi yıl gibi kısa bir süre sonra çıkan, "Kırsal Türkiye Hakkındaki Çalışmalara Bibliyografik Giriş" konulu geniş incelemesi arasında, derinliğine gitmeden yapacağımız bir karşılaştırma bile Türkiye'de sosyal bilimler alanında görülen hızlı gelişme özelliğini göze çarpacak bir biçimde ortaya koyar. Bugün şehirsel çalışmaları da içine alan bu yeni yayın alanındaki en cesaret verici gelişme, yüksek yetenekli Türk sosyal bilimcilerinden oluşan bir kadronun doğuşudur. Bu bilim adamları topluluğu çok sayıda bilim dallarını ve en belli başlı Türk üniversitelerini temsil etmektedirler. Milli bir sosyal bilimler okulunun bu yıldırım hızıyla büyümesini açıklamaya yardımcı olacak birtakım unsurlardan söz edilebilir. Bu incelemeyle doğrudan doğruya ilişkisi olan iki gelişmeyi ayırıp ele alabiliriz. Birincisi; yakın yıllarda üniversitelerde, sosyal bilimler alanında birçok değişiklikler olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi yeni açılan üniversitelerde çok sayıda sosyal bilimler bölümü ve programı kurulmuş, genç ve yetenekli bilim adamları buralarda görevlendirilmiştir. Öte yandan eski üniversitelerdeki sosyal bilimler öğretimi ve araştırmaları yapan kürsü ve enstitüler de kadrolarını genişletebilmiş, daha bilimsel araştırma alanlarına yönelmişlerdir...
******Erol Tümertekin

Oktay Aras Kitaplığındaki Erol Tümertekin Kitapları (1)