Türkiye Barış Derneği Davası Sorgular - Savunmalar Cilt 1

Yazar :
Yayın Tarihi : Eylül, 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 354
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bilim ve Sanat
Bahsi Geçen : Mahmut Dikerdem

Tarihe Türkiye Barış Derneği. Davası adıyla geçecek olan bu dava, yüzyılımızın en ilginç davalarından biridir. 20. yüzyılın sonlarında, Türkiye ve dünya kamuoyunun, "barışın yargılanması" olarak tanımlayıp büyük bir ilgi ile izlediği bu dava, aynı zamanda barışçı düşüncenin ve barış düşüncesinin ve barış hareketinin karşılaştığı, dünya düzeyinde sayılı yargılama örneklerinden birini oluşturmaktadır. Soruşturmanın başladığı tarihten bu yana altı yıl gibi bir süre geçmiş olmasına karşın güncelliğini hala sürdürmekte olan Türkiye Barış Derneği Davası, özgür düşüncenin ve barışın çetin bir savunma platformunu oluşturmuş, ayrıca bir dava olarak taşıdığı özellikleriyle, daha şimdiden adalet tarihinde önemli bir yer kazanmıştır. Türkiye Barış Derneği Davası'na "tarihsel" olma niteliğini kazandıran özellik, bir hukuk olayı olmanın sınırlarını aşarak, taşıdığı özün bütün insanlığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren evrensel değerlerle sıkı sıkıya bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Tarihte örnekleri yaşanmış pek çok davalar, bir dava çerçevesinin ötesinde kendinden sonra gelen dönemlere ve o dönemlerin kuşaklarına, değerlendirecekleri büyük bir miras bırakmışlardır. Ama bunun, çekilen büyük eziyetlere malolması, bütün bu davaların hemen hepsinin ortak özelliğidir. Bu davanın da, gelecekte inceleyip yorumlayacak olanlara değerli bir kaynak sağlayacağı kuşkusuzdur. İlerde ayrıntılı araştırmalar yapılabilir; olay birçok sanatsal ve bilimsel ürünlere kaynak olabilir. Bu nedenle, örneklerini oluşturan pek çok davalar gibi, Türkiye Barış Derneği Davası'nın da gelecek kuşakların değerlendirmesine ve tarihin yargısına açık olduğu bir gerçektir. Türkiye Barış Derneği ile ilgili soruşturma, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 27 Ekim 1980 tarihli soruşturma emri ile başladı…
******