Türkiye 1850 Tanzimat - Ulema - Basın Cilt 1

Yazar : M.A. Ubicini
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 247
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

Türklüğün ve İslamiyetin temsilcileri olarak asırlar boyu dünya devletler dengesinde eşsiz bir rol oynamış olan Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş, yükseliş, duraklama ve çöküş devirleri, yabancı birçok tarihçiden diplomatlara kadar çok sayıda araştırıcının dikkatine konu olmuş ve hala da olmaya devam etmektedir. Bunlardan, bazıları bu İmparatorluğu erişilmez bir hukuk, adalet, insaniyet ve irfan doruğu olarak görmüş, bazıları da barbar olarak nitelendirmiştir. Kasıtlı olarak ve ön yargılarla ona saldıranlar olduğu gibi, tarafsız bir açıdan ele alanlar da görülmüştür. Değil bir yabancının, bir Türk'ün bile tarihimiz hakkındaki hükmü ne kadar ilmi bir derinliği haiz olursa olsun, şayet vicdanının da sesine kulak vermemiş ve mutlak bir yönü kapalı kalan tarihi hadiseleri açıklarken o kurtarıcı insaf duygusuna da bir hisse ayırmamışsa, çıkardığı sonuçlar daima sakat kalmaya mahkûmdurlar. Vicdani bir duyarlığa sahip gördüğümüz ve kendisinin namuslu bir tarihçi olarak hareket edeceğini söyleyen yazarımızın tutumunu ele almadan önce, Türk tarihi üzerinde eser veren ve vermekte olan ecnebi araştırıcıları üç sınıfta toplamayı uygun görüyoruz: 1 - Haçlı ruhuyla hareket eden, Türk düşmanı ve Batı'nın sömürü ajanı yazarlar: Bunlar bir bütünden oldukça önemsiz bir parçayı ele alıp, ona göre Türk'ü değerlendiren ve her an Avrupa dünyasına onu bir barbar olarak göstermek için var güçleriyle çalışıp milletimize iftiralar yağdıran mutaassıp kimselerdir. En büyük emelleri Türk'ün Orta-Asya bozkırlarına sürülmesidir. Verdikleri raporlar, yaptıkları ithamların tek amacı Hilale karşı Salip düşmanlığını devam ettirmektir. Sayıları hala kabarıktır. 2 - Şiir, roman ve hikâyelerinde Türk dostu olduklarını gösterenler: Bunlar masal ve efsane aşığı Avrupalıları hayal âleminde gezdiren yazarlardır. Hedefleri, Türkiye'yi harikalar diyarı olarak takdim edip, okurlarının meraklarını kamçılamak olduğu için memleketimizin, ne modernleşip gelişmesine razıdırlar, ne de yok olup gitmesine. Dost kabul edilmeleri için bilmem bu kadarı yeterli mi?... (devamı 2. ciltte)
******M.A. Ubicini

Oktay Aras Kitaplığındaki M.A. Ubicini Kitapları (2)