Türkçenin Sırları

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : Ocak, 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 312
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Gaza ve cihatta olduğu gibi fikir ve sanatta da kahramanlar vardır. Sahasının mümtaz ve ehliyetli siması olan Nihad Sami Banarlı da milletinin hizmetinde kalemini kılıç parıltısı ile cehlin' ve gafletin üstüne çalmış kahramanlardan biridir. Şerefli hayatı haysiyetli milliyetçiliği ve derin bilgi· si ile kâh hoca, kâh yazar, kâh hatip olarak memleket ufuklarına sesini aksettirmiş ve bu ses sağırlaşmamış kulaklarda büyük uyanışlara yol açmıştır. Üstadın, birinci ve ikinci baskıları çok kısa zamanda tükenen ve Kubbealtı Cemiyeti'nin üçüncü tab'ını yapmağa muvaffak olduğu TÜRKÇENİN SIRLAR!· isimli eseri, uzun yıllardır yağmalanıp perişan edilmiş bulunan Türk diline; bir ilmi' ve tarihi çerçeve içinde ne olduğu ve ne olması lazım geldiği hususunda ışık tutmaktadır. Kubbealtı Cemiyeti, kitabın üçüncü tab'ını yapmakla şerefli' bir hizmette bulunduğuna inanarak okuyucularını selamlar.·
******