Türkçe Dilbilgisi Dersleri Lise: 1

Yazar : Mithat Sadullah Sander
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 96
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi
Bahsi Geçen : Midhat Sadullah Sander

1- Dil ve Yazı. Dillerin meydana gelişi. İşaretler, seslenmeler, kelime ve cümlelerin meydana gelişi, dilin doğması. Yazı. Konuşmanın tespiti lüzumu. Seslerin şekillerle harf1erle ifadesi. Bugüne kadar kullandığımız yazılar hakkında toplu bilgiler. Yeni yazımızın dilimizi ifade bakımından değeri. 2- Sesbilgisi. Ses. Ses organı, dilimizin sesleri. Vokaller (Açık sesler), konsonantlar (Tutuk sesler). Hece, çeşitleri. Kelime. Hece kuruluşunda vokallerin önemi, Kalın ve ince vokaller. Dilimizde büyük ses uyumu. Geniş dar, düz yuvarlak vokaller. Küçük ses uyumu. Konsonantlar, çeşitleri. Kelimelerde konsonant değişiklikleri ve sebepleri… 1. Dilin lehçeleri, ağızlar. Bilim ve sanat eserlerinde dil ve ağız birliği. Bu bahiste dilimizin, yurdun türlü bölgelerinde söyleniş farkları üzerinde öğrencilerin dikkati çekilerek çeşitli ağızların ilim ve sanat eserlerinin dilinde nasıl bir birleşmeye doğru gittiği açıklanacak, şive birliği noktasında. Bütün sınıflardaki öğrenim boyunca ısrar edilecektir. Il. Vurgu. Vurgunun dilin söylenişindeki önemi. Vurgu değişmelerinin manaya tesiri.
******