Türkçe Anlatım Yöntemleri

Yazar : Sermet Sami Uysal
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 137
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Belli başlı dünya dilleri, az sayıdaki ana dillerden, geçen zaman içinde, değişikliklere uğrayarak oluşmuşlardır. Bu ana dillerin de, çok eski bir zamanda tek bir "ana dil" den çıktığı sanılmaktadır. Bu tek -ya da birkaç- ana dilden de soydaş diller çıkmıştır. Dünyadaki belli başlı soydaş dillerse şunlardır: 1 - Hint - Avrupa soydaş dilleri A - Asya kolunda B - Avrupa kolunda Hindistan'da konuşulan dillerin çoğu ile Farsça, Ermenice, Macarca ile Fincenin dışında kalan belli başlı bütün Batı dilleri bu kümede toplanır. Dil, her şeyden önce bir "anlaşma" aracıdır. Onun için de en ilkel toplumların bile "dil"leri vardır. Kimi ilkel topluluklarda bu dil -özellikle Nil kaynağına yakın yörelerde yaşayanlarda- ancak 250 -300 kadar kelimeden oluşmakta ve bunlar ancak 3' e kadar saymasını bilmektedirler. Bugüne kadar 2796 dilin konuşulduğu, çeşitli diyalektleriyle bu sayının 5800'e kadar çıktığı saptanmış bulunmaktadır. Günümüzde ise, bunlardan yalnız 118'i devlet dili olarak kullanılmaktadır. Kimi dil bilginleri, bu arada ünlü Antoine Meillet (1866-1936), bütün dünya dillerinin tek bir "ana dilden' gelişerek ortaya çıktığını, özellikle Hint Avrupa dilleriyle Ural - Altay dilleri arasında soydaşlık bakımından büyük bir, yakınlık bulunduğunu ileri sürmüştür. Bizden de Prof. Dr. Muharrem Ergin, diller arasındaki benzerliklere dayanarak, bugün aralarında çok büyük ayrılıklar bulunan dillerin bile, "aslında, bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir sahada, binlerce sene evvel ve henüz tesbit edilemeyen bir arazide konuşulmuş bulunan bir ana dilden çıkmış olduklarını' söylemektedir.
******