Türk Zabıta Teşkilatının Temelleri Osmanlılarda İhtisab Müessesesi

Yazar : Prof. Dr. Ziya Kazıcı
İsbn : 9756840005
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 188
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : İstanbul Belediye Zabıta Vakfı Yayınları

Belediye zabıtası, 21. yüzyıla iki kala toplum yaşamında "yeri doldurulamayan bir kamu teşkilat olarak" önemini hala korumaktadır. Hiç şüphesiz bunda, belediye zabıtasının kamuyu halk arasında temsil eden yarı-sivil bir teşkilat olmasının rolü büyüktür. Çünkü zabıta ne polistir, ne sivil; sivilin yanında resmi, üniformalı polisin yanında sivildir; bu ise bir avantajdır. Ama belki de, belediye zabıtası bu gücünü daha çok tarihi birikimine borçludur. Zabıta o denli köklü ve geleneği olan bir teşkilattır ki, onun izine, kurumlarımızın birçoğunun olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nda, Selçuklular'da, hatta o dönem kamu yapılanmalarını oldukça fazla etkileyen Asr-ı Saadet döneminde bile rastlayabilirsiniz. Çünkü o dönemde zabıta yerine görev alan hisbe teşkilatının amacı da, "kamu düzenini sağlamak için kötülükleri uzaklaştırmak, iyiliğe fırsat tanımaktır"; bugün de. Günümüzde üzerinde en çok durduğumuz konu, tıpkı insanlar gibi kurumların da tarih bilincine sahip olmasıdır. Tarih bilincine sahip olmak, kurum olarak da "asil bir duruş"a iter bizi. O yüzden, teşkilatta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla, "zabıtaya tarihi kimliğine sahip çıkarak geleceğe güvenle bakabileceği bir vizyon kazandırmak" istedik. İstanbul Belediye Zabıta Vakfı'mız da desteklediği çeşitli kültürel çalışmalarla bunu başarmaya çalıştı. İşte bu kapsamda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden değerli hocamız Prof. Dr. Ziya Kazıcı Bey'in, zabıtanın tarihi temellerini irdelediği bu kitabını yayınlıyor. Osmanlılarda İhtisab Müessesi başlıklı kitabın, zenginleştirilmiş muhteva ve görselliğiyle de, genelde belediye kültürü, özelde de zabıta kültürüne katkıda bulunmasını diliyor; günümüz zabıtasına armağan ediyorum. Saygılarımla. Selami UZUN İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kontrol Daire Başkanı ve İstanbul Belediye Zabıta Vakfı Başkanı
******Prof. Dr. Ziya Kazıcı

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Ziya Kazıcı Kitapları (1)