Türk Vurmalı Çalgıları (Türk Depki Çalgıları)

Yazar : Mahmut R. Gazimihal
Yayın Tarihi : 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 63
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı
Bahsi Geçen : Mahmut Ragıp Gazimihal

Bu risalede, yapılışı bakımından basit ve tabiatıyla o nispette atalar malı depki çalgıları üzerinde durulmuştur. Koşuk, ezgi ve oyunu kaynaşık yaşatan ÖZ, "tartım"dır: tartımın depki çalgıları işte bu bakımdan önemli kalmışlardır. Türklüğün haritası pek geniştir; sırf kültür tarihi bakımından ele alınınca bu harita daha da enginleşiyor. O sebeple, geçen konuşmalarda Iklığ ve Kopuz'un yayılışlarını inceleyişte de yaptığımız gibi, yazılı kaynaklardan çağımızın müşahedelerine doğru derlenmiş (fakat pek dağınık) bilgileri elden geldiği kadar eleştirici bir gözle hatırlatmaya çalıştık. Sorumlu maddelerde kaynak göstererek muhtemel pürüzlerin zühulünü başkalarıyla paylaştık. Aydınlatılmaya muhtaç görülecek noktalar her halde yine de kaldı. Folklorcu ne gibi ihzari bilgilerle mücehhez olarak depki çalgılarının anketine koyulmalıdır? Konuşmamız işte o ihzari bilgilerin çerçevesi içinde kalmıştır. Folklorcu bunları baştan bilmezse neyi niçin arayacaktır? Yerimiz dar olduğundan yalnız Türk'e ait olanları arayıp bir araya getirdik. Musikoloji dünyasında en az bilinen bir taraf işte budur. Genel organolojiyi Avrupalılar daha iyi genişletip besleyebiliyorlar. Türkçe bilmiyorlar... Muhtemel kusurlar iyi niyete bağışlansın. Her konunun ilk denemelerini veriyoruz.
******