Türk ve İslam Ülkeleri Mimarisine Toplu Bakış

Yazar : Prof. Haluk Sezgin
Yayın Tarihi : 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 214
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Mimar Sinan Üniversitesi

Ülkemizdeki mimarlık eğitimi yapan kurumların programları içinde mimarlık tarihi, genellikle iki bölümde ele alınmıştır. Bunlardan birisi genel anlamda olup megalitik yapı döneminden başlayarak antik devirleri de içine alır, Rönesans öncesi ile sonrasını kapsar ve endüstri devriminden günümüze kadar olan süreyi inceler. Diğeri ise İslam ve büyük ölçüde Türk mimarisini ele alır. İslam ve Türk mimarisinin incelenmesi hiç kuşkusuz diğeri kadar önemlidir. Bu konudaki eserler büyük ölçüde olup mimarlık öğrencisinin erişebilme olanağının çoğu zaman dışında kalmaktadır. Ayrıca, söz konusu eserlerin, bir kısmı da İslam ve Türk mimari tarihlerinin belirli kısımlarını ve belirli konularını içermektedir. Öğrenci, yorgun çalışması içinde kitaplıklarda gerekli bilgi araştırması için aşırı zaman kaybına uğramaktadır. Kitabın amacı, okuyucusuna, İslam ülkeleri ve Türk mimarisinin tarihi gelişimi konusunda bilgiyi toplu bir şekilde sunmaktır. Bu nedenle, aktarılmak istenen bilgi, mimarlık eğitimi yapan öğrencinin gereksinme duyacağı düzeyde tutulmuştur. İzlenebilme kolaylığı sağlamak amacı ile konular olabildiğince kesin bölümlere ayrılmış; araştırmasını derinleştirmek isteyenler içinde her bölümün sonuna, o bölümle ilgili bibliyografya eklenmiştir. Bibliyografyada yeterli düzeyde tutulmuş ve yüksek öğrenim kurumlarının kitaplıklarında bulunabilecek eserler dikkate alınmıştır... Kitaptaki bilgiler plan ve açıklama şemaları eşliğin de aktarılmak istenmiştir. Buna yardımcı olacak tarihi kronoloji cetvellerine ayrıca yer verilmiştir... Kitaptan yararlanacaklara aktarılan bilgiler arasında okuyucuya da, konuda derinleşmeyi özendirmek amacı ile çeşitli araştırmacılardan yorumlar bulunmaktadır. Bu kitabın hazırlığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi - Yüksek Mimarlık Bölümü Rölöve ve Restorasyon disiplini içinde ve Beşiktaş'taki Mimarlık Yüksek Okulu - gündüz ve akşam bölümlerinde verdiğim mimarlık tarihi dersleri notlarının düzenlenmesi ile başlamıştır. Kitabı hazırlarken, öğrencinin ve konuya ilgi duyan mimarın, el altında bulundurabileceği ansiklopedik bilgi üstü bir birikim sağlamak istenmiştir. Kitabın içeriğinde eksiklikler bulunabilir…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Haluk Sezgin Kitapları (2)