Türk Teknoloji Tarihi

Yazar : Dr. Mete Cankaya
İsbn : 9786055145255
Yayın Tarihi : Mart, 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 267
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Orion Kitabevi

Bu kitap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Bilim Tarihi) Anabilim Dalında "Cumhuriyet Dönemi Teknoloji Tarihi (Tarım Alet ve Makineleri, Demir Çelik ve Demiryolu Teknolojileri)" başlığıyla savunulan doktora tezi temel alınarak hazırlanmıştır. Kitapta, belirlenmiş sanayi sektörleri üzerinden yakın tarihimize ilişkin teknoloji tarihi anlatılmaktadır.
Türkiye'de teknoloji tarihi çalışmaları Cumhuriyet Dönemi'nde başlamış olup, bu çalışmalar Cumhuriyet öncesi dönem üzerinde yoğunlaşmıştır. Cumhuriyet öncesi ve yakın tarihimize ilişkin yapılmış olan az sayıdaki çalışma içerisinde ülke kalkınmasında büyük öneme sahip sanayi sektör teknoloji tarihleri bulunmamaktadır. Bu sebeple, hazırlanan bu eserle yakın tarihimize yönelik teknoloji tarihi çalışmalarına bir ivme kazandırmak amaçlanmıştır.
Bunun yanısıra, eserin gelecekte yapılacak Türkiye Teknoloji Tarihi konulu benzer çalışmalara örnek olacağı gibi, kaynaklık da teşkil edeceği düşünülmektedir. Türkiye'de sanayi sektörlerindeki teknolojinin gelişimini inceleyen çalışma, aynı zamanda seçilen sanayi alanlarındaki teknolojilerle bağlantılı bilim dallarına ilişkin bilgilere de yer vermektedir.
Çalışmada teknoloji tarihi literatürünün elverdiği ölçüde birincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılmış ve sanayi alanlarında faaliyette bulunan tesisler, kurumlar, müzelerde saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir.

******