Türk Tarihinden Portreler

Yazar : Yılmaz Öztuna
İsbn : 9789754372472
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 364
Ölçü : 12 x 19,5 cm
Yayınevi : Ötüken Neşriyat

Ben, Türk edebiyatının bütün zamanlarda ve bütün mekânlarda yetişmiş Türkçe yazan en büyük biyografını şahsen tanıdım, sohbetinde bulundum. Bu zat, İbnülemin Mahmud Kemal İnal üstadımızdır ki, bu kitabımda biyografisi seçilenler arasındadır. Osmanlı'nın terceme-i hal veya çoğul şekilde teracim-i ahval dediği biyografiye şimdi özgeçmiş tabir ediliyorsa da, bu kelimenin edebiyat ve ilimde kullanıldığını sanmıyorum. Paha çok resmi biyografiler için söyleniyor. Bir şahsın, şahsiyetin hayatının ve kişiliğinin ana çizgilerini veren tarih türüne biyografi diyoruz. Biyografi yazarına da biyograf... Biyografi, tarihçinin edebiyata yaklaşabilme yeteneği ile orantılı bir türdür. Onun için, edebiyatın bir türü şeklinde de ele alınmıştır. Benim yazdığım şüphesiz tarihtir. Tarihin dış görünüşte en kolay gibi görünen, gerçekte en çapraz türü... Zira ele alınan kişi üzerinde her türlü detayı, birinci elden kaynaklardan çıkartmak gerekiyor. Tarihi kaynaklarımızın biyografinin ana çizgilerini vermekte çok yetersiz olduğunu söylemeliyim. Onun için her kırıntı bilginin üzerinde durmak gerekiyor. Ve bu, yetmiyor. O kişiyi, hem tarihteki, hem çevresindeki yerine oturtarak değerlendireceksiniz. Bu şekilde eleştireceksiniz. Girebildiğiniz ölçüde karakterine, ahlakına, psikolojisine, zevklerine, komplekslerine nüfuz edeceksiniz. Ve bilhassa bu kitabımdakiler gibi kısaca tutulmuş biyografilerde çok kavrayıcı cümleler yazacaksınız. Anlattığınız kişiyi, okuyanla hemhal etmeye mecbursunuz. Biyografisi kaleme alınan kişinin tarihteki, mesleğindeki yeri, özellikleri, müspet ve menfi taraflarıyla ortaya konmak gerekir. Biyografı yazmak, pek çok yazarın sandığı gibi methiye kaleme almak değildir. Biyografisi yazılan kişi ve o kişinin mensup bulunduğu akım veya toplum lehine bir methiye... Tarihte hatasız tek şahsiyet bulunmadığını, derin tarihçiler bilirler. Dehayı belirtmek kadar erdemsizliği vurgulamak mecburiyetindesiniz... Elinizdeki kitaptaki biyografiler, hayatları ve kişilikleri anlatılan şahsiyetlerin doğum sırasına göre kronolojik şekilde sunuldu.
******Yılmaz Öztuna