Türk Süsleme Sanatçıları Müzehhipler

Yazar : Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Hazırlayanlar: Gülbün Mesara, Prof. Dr. Aykut Kazancıgil
İsbn : 9789753501910
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 683
Ölçü : 16,5 x 24,5 cm
Yayınevi : İşaret Yayınları

Ord. Prof. Dr. A.Süheyl Ünver’in elli yılı aşkın bir süredeki yazılarının toplamı 1800 adet başlığı geçmektedir. Bunların kaynakçasını daha önce yayınlamıştık. Bu bibliyografya içindeki konular tarih sırasına göre bir araya getirilmiş, ayrıntılı bir indeksle konular belirlenmişti. Ancak yazılar konuları bir araya getirerek verilememişti. Daha sonraki yıllarda çeşitli yerlerden ayrı ayrı konuların derlemesinin gerekliliği üzerine sürekli uyarılar aldık. Bu noktadan hareketle Ünver’in Türk Sanatı ile ilgili yayınlarını iki cilt halinde derledik.
Birinci ciltte Türk Süsleme Sanatçıları - Müzehhipler, ikinci ciltte Türk Süsleme Sanatları ile ilgili yazılarını böylece bir araya getirmiş olduk. Bu iki ciltten sonra Türk Sanatı ile ilgili bir üçüncü ciltte diğer yazılarını toplamayı ümit ediyoruz. Bu derlemede orjinal yayınlardaki dizgi hataları hariç herhangi bir şekilde metne müdahale etmekten kaçındık, yazarın ifadesine tam anlamıyla sadık kalmayı uygun gördük.
Ünver’in diğer konulardaki yayınlarını da ayrı ayrı neşretmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Elimizdeki “Türk Sanat Tarihi’’ni alakadar eden eserin basılması için her türlü yardım ve kolaylığı gösteren İşaret Yayınları’na, Sayın İsmet Uçma’ya özellikle teşekkür ederiz. Ayrıca Türk Sanat Tarihi’nin yayma hazırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Yasin Beyaz’a teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz...

******