Türk Sporunda Selim Sırrı Tarcan

Yazar : M. Şevki Çapan
İsbn : 9758150065
Yayın Tarihi : Temmuz, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Ünyay Yayınları
Bahsi Geçen : Selim Sırrı Tarcan

Selim Sırrı TARCAN (1874-1957),sporcu, subay, gazeteci, beden eğitimi öğretmeni, araştırmacı, eğitimci, idareci ve politikacı olarak hizmet ve faaliyetlerde bulunmuş çok yönlü bir şahsiyettir. Özellikle ülkemizde bedenin eğitilmesi düşüncesini, beden ve ruh birliğiyle sistemleştirmeyi gerçekleştirmiş ilk spor eğitimcisidir. Beden eğitimi öğretmenliği mesleğinin kurucusu ve ilk beden eğitimi öğretmenidir. Bedenin eğitilmesi düşüncesini hayata geçirip okullarda eğitim konusu yapılmasını sağlayanlardandır. Meşrutiyet döneminden başlayarak, hayatının sonuna kadar, sporun ve spor eğitiminin gerçekleşmesinde milletinin hizmetinde olmuştur. Selim Sırrı Tarcan, gerek hayatında ve gerekse ölümünden sonra ihmal edilmiş bir şahsiyettir. Bugüne kadar hayatı, eserleri ve fikirleri eksiksiz olarak yeni nesillere sunulamamıştır. Hakkında bir kaç makalenin dışında ciddi bir araştırma da yoktur. Layık olduğu ölçüde tanıtılamadığı gibi, spor tarihinde gerçek yerini da alamamıştır. Elinizdeki eser, Selim Sırrı Tarcan'ı, küçük hacmi içinde, bir bütün olarak tanıtmayı amaçlayan bir çalışmanın sonucudur. O'nu yeni nesillere tanıtmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, öncelikle kendi yazdıklarından hareket edilmiştir. .Bu belgeler ve bilgiler ışığında, kitap, dergi ve makalelerinden hareketle, görüş ve hizmetleri ortaya çıkarılmıştır. Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla, O'nun eğitim felsefesi, etkilendiği eğitimciler, beden eğitimi· ve sporla ilgili pedagojik görüşleri belirlenerek, Türk sporuna olan hizmetleri araştırılmıştır. Hakkında yazılan makale ve yazılar, O'nun kişiliğini, yaratılış ve karakterini başka bir açıdan gösteren belgeler durumundadır. Tanınmış simaların yazdıklarından, O'nun, "şahsiyetine, ilmi kişiliğine güvenilen ve saygı duyulan bir insan olduğu" anlaşılmaktadır. Selim Sırrı Tarcan'ın hayatı, Meşrutiyet'ten Cumhuriyetle uzanan zorlu ve yoğun bir seyir takip etmektedir. Meşrutiyet döneminin sosyal, ekonomik ve siyasi çalkantıları, Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilk yıllarındaki mücadeleler ve oluşan yeni düşünceler, O'nun fikir tabanını teşkil eder. Dört ana bölümden meydana gelen kitabın, birinci bölümünde, Selim Sırrı Tarcan'ın...
******