Türk Sosyalistlerinin El Kitabı

Yazar : Çetin Altan
Yayın Tarihi : Eylül, 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 162
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi

Bu küçük kitabın en büyük özelliği yıllar boyu uyutulmuş olan Türk emekçi sınıfındaki büyük uyanmadan örnekler taşıması. Kitapta işçisi, köylüsü ile emekçi ilk Türk sosyalistlerinin bana gönderdikleri mektuplardan küçük bir tutam bulacaksınız. İmkân bulsam onların hepsini cilt cilt yayınlamak isterdim. Yine de bir gün hepsinin yayınlanacağına inanıyorum. Türk sosyalist tarihinde çok büyük önemi olan ilginç belgelerdir bunlar. Sosyalizmi sadece okumuşların anlayabileceği bir aydınlar fantezisiyle bir kültür gösterisi olmaktan kurtarmak ve bunun emekçi sınıfı bilinçlendikçe toplum içinde kendiliğinden alacağı tabii biçimin bir sistematiği olduğunu ortaya koymak kolay değildi Türkiye'de... Yıllar boyu sürmüş şartlandırmalara, saplantılara, tutkulara ve bireyci propagandalara rağmen, Türkiye'nin faktörlerini gayet iyi değerlendirmek suretiyle geri ülkelerde ilk defa uygulamaya çalıştığımız bir metot ürünlerini yavaş yavaş vermeye başlamıştır... Bugün kırk küsur bin köyün her birinde en az üç beş sosyalist emekçi vardır. Bunlar Türk sosyalizminin ilk öncüleridir. Tohum gayet iyi ve gayet derinliğine ekilmiştir. Yarınki hasat bütün dünyayı şaşırtacak bir güçte ve güzellikte olacaktır. Kitaptaki mektuplarda bunun fısıltı halinde müjdelerini bulacaksınız. Benim yazdığım kısım ise her türlü iddiadan uzak basit bir açıklama niteliğindedir. Bu kısa açıklama sosyalizmi ilk bakışta anlamak isteyenlerin düştükleri bazı zorlukları belki biraz kolaylaştırır ve sosyalizm konusunda derinleşmek isterken binbir kitap yığını arasında bunalanlara, bilgilerini tasnif etmekte belki biraz yardımcı olur. Bunun dışında sosyalizmin temel kitaplarında bulunmayan Türkiye'ye özgü bazı meselelerin çözümüne doğru da kendimce azıcık uzanmaya çalıştım. Türkiye'deki İlerici-Gerici çatışmasında halkın neden gerici olarak gösterildiği konusunda yapmaya uğraştığım inceleme bunlar arasındadır...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Çetin Altan Kitapları (54)