Türk Sinemasının Doğum Günü

Yazar : Burçak Evren
Yayın Tarihi : Kasım, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 57
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Leya Yayıncılık

Türk sinemasının doğum günü her yıl 14 Kasım'da kutlarJIY0r. Kimi sinema tarihçilerine göre 14 Kasım 1914 ilk Türk filminin çekildiği gündür. İlk Türk filmine konu olan olay anıt ise; halk arasında Rumi 1293 yılına rastladığı için halk arasında 93 Harbi olarak bilin 1887-880smanlı Rus savaşı sonucu, Rusların Ayastefanos'ta (bugünkü Yeşilköy) diktikleri anıtın, Birinci Dünya Savaşı başlarında yıkılmasıdır. Bugüne kadar -ne yazık bu filmin izine rastlamak mümkün olmamış-tır. Film üzerine ortaya atılan kuşkular arasında, bu filmin çekilmediği; çekilirken yandığı, çekilip kaybolduğu ya da daha sonra MÜSD'un arşivinden çalındığı iddiaları vardır. Bu iddialar hala yeni bilgi belgeler eşliğinde sürdürülmektedir. Ayrıca bu filmden önce çeşitli tarihlerde çekilmiş dört film daha vardır. Ama bu filmlerin de İLK TÜRK FİLMİ olması olasılığı, çeşitli nedenlerle biraz zayıftır. Bu çalışmamızdaki esas amaç, Türk sinemasının doğum tarihini değiştirmek değil aksine daha genlere giderek sinema tarihimizin bilimsel araştırmalar ışığında zenginleştirmektir. Yaptığımız araştırmalar sonucu, bilgi belgeler ışığında 1914'den önce çekilmiş filmlerin izlerine rastlanmaktadır. Bu araştırmalar yoğunlaştıkça bu filmlerin sayısının artması da kaçınılmazdır. Ama her bulunan yeni bir filmle, Türk sinemasının doğum tarihini değiştirmek hem doğru, hem pratik ve kalıcı bir yöntem değildir. Ve olmamalıdır da… Bir yandan bu doğruluda araştırmalarımıza hız verirken, öbür yandan da sembolik olarak 14 Kasım 1914'ü Türk sinemasının doğum günü olarak benimseyebiliriz. Kimilerinin bu doğum günü dışında çeşitli olay ve filmleri esas alarak çeşitli alternatifler ileri sürmesi ise son derece yanlıştır. Çünkü tarih masa başında, kişisel istekler ve eğilimler doğrultusunda yazılmaz. Tarih bilgi-belgelerle değiştirilip yazılır. Kesin bir belge-film ya da benzer bir bilgi bulununcaya kadar 14 Kasım 1914 Türk sinemasının doğum günü olarak kutlanmaktadır. Sembolik bile olsa…
******Burçak Evren