Türk Sanatı

Yazar : Remzi Oğuz Arık
Yayın Tarihi : Aralık, 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 318
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Dergah yayınları

Dergâh Yayınları, 1969'da Türk yayın dünyasına toplu olarak ilk defa Hareket Yayınları tarafından sunulan, Remzi Oğuz Arık'ın eserlerini, bu defa daha geniş bir hazırlıkla yayınlamaktadır. Bütün yazılar yeni baştan orijinal kaynakları ile mukayese edilerek dil, imla ve üslup birliğine azami dikkat gösterilmiş, Remzi Oğuz Arık'ın sanat ve arkeoloji üzerine yazdıkları yazıları da derleyerek, bu seri üç cilt halinde Türk okuyucusuna sunulmaktadır. Ayrıca Remzi Oğuz Arık'ın hayatı, fikirleri ve eserleri üzerine yapılan bu inceleme ile merhum hakkında yazılanlar bir arada kitap halinde yayınlanmaktadır. Remzi Oğuz Arık 1899 yılında Kozan'ın Kabaktepe köyünde doğmuştur. Babası Feke sandık emini 'Mehmet Ferit Bey, annesi Zekiye Hanımdır, aile itibariyle Oğuz boylarından Farsak aşiretine mensuptur. Çocukluk yılları Kozan'da geçer, burada mahalle mektebine devam eder, on yaşında annesiyle birlikte Selanik'e ablasının yanma gider. İlk mektebe Selanik'te, başlar. Ablasının ölümü üzerine baba yurduna döner. Bir müddet sonra onu subay olan ağabeyinin yanında İşkodra'da görüyoruz. Balkan Harbi'nden sonra sırası ile İstanbul'da Mercan İdadisine, İzmit Lisesine, bilahare İstanbul Muallim Mektebine devam eder ve bitirir. Bu devrede Remzi Oğuz, Türk Ocağı çatısı içinde faaliyet gösterir. Birinci Cihan Savaşında gönüllü olarak askere gider. Savaştan sonra İstanbul'da Darüleytam Mektebinde, Adana'da Zafer-i Milli Numune Mektebinde ve yine İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmında görev alır. İstanbul'da öğretmenlik yaparken bir yandan da Edebiyat Fakültesine devam etmek suretiyle felsefe tahsil eder. 1926 yılında açılan bir imtihanı kazanarak devlet hesabına ihtisas yapmak üzere Fransa'ya gider. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde sanat tarihi derslerini takip eder. Louvre Arkeoloji Mektebinde ihtisas tahsili yapar. 1931 de yurda döner. Önce İstanbul Müzesinde arkeoloji mütehassıs muavinliğine tayin edilir. Bir ara Maarif Vekâletinde arkeolog olarak çalışır...
******