Türk Romanları (Resimli Antoloji)

Yazar : Zahir Güvemli
Yayın Tarihi : 1954
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 183
Ölçü : 14,5 x 22 cm
Yayınevi : Türkiye Yayınevi

Eskiden kalma, zamanında çok okunmuş bir hayli romanımız var. Bunların bir kısmı, kendi devirlerinde kalburüstü sayılmışlar. Bugün onları ele almak zordur. Fakat nihayet edebiyatımızın bir zamanlar halk tarafından en ziyade okunmuş eserleridir ve bize roman alanında dünden kalan mirastır bunlar. O eserlerin hepsini teker teker okuyup kıymetlendirmek, bu günün çok farklı ve dinamik romanlarıyla hayal ve zevkini beslemeğe alışmış okuyucu için artık kolay kolay katlanılacak bir külfet değildir. İşte bu kitap, o eserlerin eskilerinden ve yenilerinden en canlı örnekleri, en can alacak noktalarını aynen naklederek, kalan tarafların, konuyu bozmayacak, bütün içindeki nispetleri zedelemeyecek kadar dikkatle özetlenmesinden meydana geldi. Bu kitabı gördüğünüz şekliyle hazırlamakta birkaç türlü fayda buluyoruz: Önce, okudukları hulasalardan meraka kapılıp asıllarını görmek isteyecek okuyucular çıkacaktır. Sonra, verilen hulasa içinde geniş ölçüde aynen nakillere yer verilerek, yazarın üslubu hakkında da fikir edinilmesi mümkün kılınmıştır. Daha sonra, bu kitap, bu haliyle bile varımızı, yoğumuzu, roman alanında bir araya getiren ilk devşirmedir; ilk antolojidir. Nihayet bu kitap, her meşhur romanın aslını ele geçiremeyecek olan, tahsil çağındaki gençler için toplu bir kaynak vazifesi görebilir. İşte bu kitap, böyle düşüncelerin mahsulü olarak karşınıza çıkıyor Zahir GÜVEMLİ
******