Türk Romanında Gazeteciler

Yazar : Gülseren Şendur - Atabek
İsbn : 9789755071701
Yayın Tarihi : Temmuz, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 291
Ölçü : 14 x 21 cm
Yayınevi : Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Bu çalışma bir doktora tezi olarak 2003 yılında savunulmuştu. Tez sürecinin başarıyla sonuçlanmasını özellikle iki hocama borçluyum. Tez danışmanım Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cahit Kavcar, öneri olarak götürdüğüm konuyu kabul ederek ve başlangıçtan itibaren beni sürekli yüreklendirerek en büyük desteği verdi. Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ise tez izleme komitesi ve jüri üyesi olarak tezin şekillenmesinde çok önemli katkılar sağladı. Tezin başarısını bu iki hocama borçluyum. Ayrıca Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan'a, Prof. Dr. Sedat Sever'e ve Prof. Dr. Nazife Güngör'e de Jüri üyesi olarak yönelttikleri eleştiriler nedeniyle teşekkür borçluyum. Umarım son metin, tüm hocalarımın haklı eleştirilerini yeterince dikkate alan bir metin olabilmiştir. Teze katkı yapan akademisyenlerin farklı disiplinlerden olması, aslında tezin disiplinler arası niteliğinin bir gereğiydi ve sanırım jürinin böyle olması sayesinde iyi bir metin ortaya çıkarabildim. Disiplinler arası bir alanda çalışmanın zorluklarını bilen herkes, umarım metindeki bazı eksiklikleri hoş görecektir. Ancak yine de, disiplinler arası bir alanda çalışmış olmaktan büyük mutluluk duyduğum u da belirtmeliyim. Çalışma bu haliyle sanırım akademik topluluğun ilgisini çekecektir. Bunun bir nedeni, özellikle Türkçe literatürde, edebiyatın genel olarak tarihle, özel olarak da iletişim tarihiyle ilişkisini kuran çalışmaların yok denecek kadar az olmasıdır. Bu çalışma, böyle bir disiplinler arası alanı ele almaktadır. Akademik topluluğun olası ilgisinin, ayrıca çalışmanın yöntemine yönelik olacağını da umuyorum. Bir edebi metin olarak romanın, bir mesleğin tarihinin yazılmasına temel oluşturması, sanırım akademik topluluğun ilgisini çekebilecek bir yöntem bilimsel konumdur. Bu çalışma, Türk roman metinlerini Türkiye'de gazetecilik mesleğinin tarihinin yazılmasında kullanmayı denemektedir. Çeşitli dönemlerde yazılmış ve kahramanı gazeteci olan 23 Türk romanı bu çerçevede incelenmiştir. Türkiye'de iletişim literatürü bir bütün olarak ele alındığında iletişim tarihi çalışmalarının görece daha az olduğu genellikle kabul edilmektedir.
******