Türk Otomotiv Sanayi ve Tofaş

Yazar : Önder Küçükerman
İsbn : 9757028029
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 279
Ölçü : 24 x 33 cm
Yayınevi : Tofaş

Anadolu belki de ilkel insan türünün medeniyet yolculuğunda karşılaştığı ilk köprüdür. Birçok kişinin katıldığı görüşe göre, Afrika'nın dört ayaklı insanı önce yürümeyi öğrenmiş ve sonra bu sonsuz yolculuğuna Anadolu'dan Avrupa'ya geçerek devam etmiştir. Bugün, üç kıtanın birleştiği ve medeniyetlerin kavşağı olma özelliğini hala sürdüren bu kara parçası, atalarımızdan günümüze dek, üzerinde tarihi yolculuklarını yapan kavimlerden kalan zengin bir kalıntının da yardımı ile adeta medeniyetin beşiği olmuştur. İşte bu alt yapı ve doğal geçiş özelliğinin birleşmesi sonucu, binlerce yıldır Anadolu'da yaygınca üretilen çeşitli taşıma araçları, yani arabalarda önemli bir birikim oluşmuştur. Şüphesiz Osmanlı Devleti "Sanayi Devrimi"nin dışında kalmamış olsa idi, bu birikim, bugün otomotiv konusunda, bizlere, köklerini tarihten sağladığımız çok ciddi bir endüstri, rekabet gücü ve teknolojik yaratıcılık ortamı sağlayabilirdi. Ne yazık ki, tarihi akış, Anadolu'nun araba konusundaki yaratıcılığını bir ara inkıtaa uğratmış ve bu duraklama bu önemli gücü dünyanın başka yerlerine kaptırmıştır. Anadolu sanayi tarihi içinde geçmişten gelen ve adeta yok olmaya yüz tutan izler, Cumhuriyet tarihi ile birlikte yeniden ortaya çıkartılmaya başlanmış ve işte bu izler Türk otomotiv sanayiinin üstüne inşa edildiği sağlam bir alt yapının oluşmasına imkân vermiştir. Türk otomotiv sanayii, Anadolu tasarım mirasının ayak izlerinde doğmuş, güçlenmiş ve büyümüştür. Bu ayak izlerinden çok önemli biri, belki de en önemlisi, halen Bursa'dır. Anadolu araba tarihinin yolları Bursa'ya çıkmaktadır. İşte, Türk otomotiv tarihi, inkıtaa uğrayan sürecini bu kez Bursa'da yakalamış ve geleceğe doğru yolculuğuna tekrar başlamıştır. Bu yolculukta birçok kahraman, kurum ve kuruluş vardır. Bunlar geçmişten gelen bu süreci çağdaş düzeye getirmek için özveri ile çalışmakta ve çabalamaktadır... İnan KIRAÇ Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı
******Önder Küçükerman