Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar

Yazar : Kolektif, Renan Yaman
Yayın Tarihi : 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 101
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı

Türk kültürü içinde gelişen Türk mutfağı dünyanın en ünlü birkaç mutfağından biridir. Çünkü çok zengin yemek listesi, pişirme yöntemleri, servis düzenleri ve bunların uygulanabilmesi için gerekli mutfak düzeni ve araç-gerece sahiptir. Kültür bir toplum tarzıdır. Yaratıcılık, icat ve geleneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Ancak toplumdan topluma, yöreden yöreye farklılık gösterir. Farklı toplumların farklı kültüre sahip oldukları bir gerçektir. Yemek yeme alışkanlıkları da kültürün bir öğesi olması nedeniyle çeşitli toplumlara göre farklılık gösterir. Mutfak bir uygarlık belirtisidir. Türkler çeşitli uygarlık aşamalarında çeşitli yemekler yapmışlardır. Tarihsel gelişim süreci içerisinde oldukça fazla değişikliğe de uğramıştır. Göçebelik ve tarımsal ekonomik yapı, coğrafi bölge değişiklikleri, ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri, kültürel değişmeler, dini yapı ve normlarımız, beslenme alışkanlıkları, hızlı kentleşme mutfağımızı etkilemiştir. Besinlerin değerlendirildiği ve tüketime sunulduğu son yer aile mutfağıdır. Mutfak denince akla kadın gelmektedir. Çünkü yemeğin sofraya getirilmesi ve ağız tadı ile yenmesinin sağlanması kır ve kentte kadının başlıca görevleri arasındadır. Bu yalnızca kadının çocukla olan biyolojik ilişkisi ve geleneksel ev kadınlığı rolünden değil besin üretiminde onu işlemede önemli rol oynamasındandır. Böylece de kadının aile içindeki durumu ailenin beslenme durumunu yansıtmaktadır. Ancak, ailede kadının iş hayatı içerisine girmesiyle yemek hazırlamak için zaman bulamamakta' özellikle büyük kentlerde hazır yiyecekler tercih edilmektedir. Yeryüzünün en çok tahıl tüketen ülkelerinden birisi de Türkiye'dir. Gün1ük alınan enerjinin % 70-80'i tahıllardan sağlanmaktadır.
******