Türk Musikisi Tarihi - Derleme- Cilt 1

Yazar : Dr. Mehmet Nazmi Özalp
Yayın Tarihi : 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 277
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : TRT Müzik Dairesi Başkanlığı

Bu kitabı yazarken, bir tarihçi değil tıp doktoru olduğum için, "Türk Musikisi Tarihi" yazmanın benim için fazla ve gereksiz bir çaba olacağına inanarak işe başladım. Uzun yıllardan beri topladığım belgeleri, kitabın sonuna koyduğum kaynaklardan elde ettiğim sonuçları, daha önce bu konuda çalışarak yazı yazmış, araştırma ve eleştiri yapmış büyük ve bilgin musikişinaslarımızın düşüncelerini bir araya toplayarak bir düzen içinde sunmağa çalıştım. Musiki tarihi yazmanın bir ekip ve uzmanlık işi olduğunu bilerek yola çıktım. Sayın okuyucuların bu kitaba klasik ölçüler içinde yazılmış bir tarih kitabı, hele bir musiki ansiklopedisi açısından bakmayacaklarına inanıyorum. Pek çok eksiklik ve kusurun bulunabileceğini daha işin başında kabul ediyorum. Amacım, kusurlu da olsa bir boşluğu doldurmak, daha mükemmel bir eser yazacaklara yardımcı olmak olmuştur. Çünkü bulunacak olan hata ve eksikliklerin düzeltilmesi ile daha kusursuz bir eserin ortaya çıkması kolaylaşacaktır. Kitap incelendiğinde bazı bölümlere ayrıldığı, her bölümün başında genel bilgiler verildiği, musiki sanatımıza etki yapan politik, ekonomik ve sosyal çalkantıların anlatılmağa çalışıldığı görülecektir. Böyle olduğu için mümkün olduğu kadar objektif kalmağa, eleştiriler ve konuların anlatımı yetkili kalemlerden yapılan alıntılarla değerlendirmeğe gayret ettim. Bu bölümler tırnak içine alınarak ve kaynak numaraları yazılarak belirtilmiştir. Büyük musiki ustalarımızın yaşadığı dönemin özellikleri ile sanat yönünden değerlendirmelerin büyük bölümü Rahmetli Ruşen Ferid Kam'a aittir. Bu bilgilerin çoğunu 1942-1953 yılları arasında hazırlayarak sunduğu "İzahlı Müzik" notları ile çeşitli makaleleri ve yakın tarihlerde öbür âleme göç eden tanıdığım büyük ustalardan edindiğim hatıralara borçluyum. Bu büyük insanları rahmet ve minnetle anarken, bu bilgilerin unutulmuşluğun karanlığında büsbütün yok olmasını önleyebilmişsem mutlu olacağım.
******Dr. Mehmet Nazmi Özalp

Oktay Aras Kitaplığındaki Dr. Mehmet Nazmi Özalp Kitapları (1)