Türk Musikisi Ansiklopedisi Cilt II

Yazar : Yılmaz Öztuna
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 137
Ölçü : 21 x 28,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi

(1. Ciltten Devam) Bahis mevzuu rapor, İsmail Baha Sürelsan imzasını, Ankara, 10 Mayıs 1968 tarihini taşıyordu ve "Milli Eğitim Bakanlığı Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu Başkanlığı"na yazılmıştı; 2 sahife idi. Şu cümlelerle başlıyordu: "Yılmaz Öztuna'nın Türk Musikisi Ansiklopedisi adlı eserinin 246 sahifeden ibaret olup, redaksiyon bakımından tetkik edilmek üzere, gönderilmiş bulunan (A) harfi ile ilgili kısım tarafımdan incelenmiştir." Şöyle sona eriyordu: "Yılmaz Öztuna'nın musiki kütüphanemize ve Türk kültürüne cidden kıymetdar bir eser kazandırma yolundaki engin mesaisini takdir ve şükranla belirtirken; kendisinin bu yolda her bakımdan teşvik ve tergib edilmesinin çok yerinde ve isabetli olacağına inandığımızı tebarüz ettirmekte faide gördüğümüzü derin hürmetlerimle arz eylerim". İsmail Baha Sürelsan'ın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aynı komisyonunun başkanlığına hitaben yazdığı, Ankara, 28 Ocak 1969 tarihli raporunun başı aynen şöyledir: "Yılmaz Öztuna'nın Türk Musikisi Ansiklopedisi adlı eserinin cem'an 345 sahife tutan (B - G) harflerini muhtevi kısmı ile eklerini teşkil eden 40 sahife şekil ve 35 sahife nota, tetkik edildi. Çok büyük bir emek ve tetebbu mahsulü olup pek mühim bir boşluğu dolduracak olan Türk Musikisi Ansiklopedisi'nin tapaj esnasında gözden kaçmış veya zühul eseri olduğu şüphesiz bazı hususları, müellifçe de uygun görüldüğü takdirde, dikkat nazarına alınmak üzere, aşağıda gösterilmiştir". Milli Eğitim Bakanlığı'nın aynı komisyonundan, komisyon başkanı Prof. Kenan Akyüz'ün imzası ile aldığım 613.2/89 - 9 sayılı ve Ankara, 21 Nisan 1969 tarihli mektupta, şöyle deniyordu: "Türk Musikisi Ansiklopedisi'nin İsmail Baha Sürelsan tarafından redaksiyonu yapılmış (A) harfine ait orijinaller ile redaksiyon raporunun bir nüshası ilişik olarak sunulmuştur... (Devamı II Cilt 2. Kısım'da)
******Yılmaz Öztuna