Türk Musikisi Ansiklopedisi Cilt I

Yazar : Yılmaz Öztuna
Yayın Tarihi : 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 366
Ölçü : 21 x 29,7 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi

Milli Eğitim Bakanlığı Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu'ndan Komisyon Başkanı Prof. Kenan Akyüz'ün imzası, 613.2 (0) - 54 sayı ve Ankara, 31 Mart 1967 tarihi ile aldığım 4 sahifelik mektubun 4. sahifesinin 6. bendinde bana hitaben şöyle deniyordu: "Türk Musikisi Lugati'ni yeniden gözden geçirmek ve biraz daha genişletmek suretiyle müstakilen basılacak bir eser haline getirmenizin uygun olacağı düşünülmektedir. Türk Musikisi sahasında bizimle yapacağınız ilk işbirliği olarak, bu düşüncemizi siz de uygun buluyor musunuz?" Aynı Komisyon'dan, aynı imza, 613.2 (0) - 84 sayı ve Ankara, 15 Mayıs 1967 tarihi ile aldığım 1 sahifelik yazıda da şöyle deniyordu: "Türk Musikisi Lugati'nin gözden geçirilerek ve genişletilerek, Türk Musikisi Ansiklopedisi adı ile yeniden hazırlamak hususundaki değerli vaadinizi, Komisyonumuz memnuniyetle karşılamıştır". Aynı Komisyon'dan, aynı imza, 613.2 (0) - 114 sayı ve Ankara, 29 Haziran 1967 tarihi ile aldığım 2 sahifelik yazıda da şu cümleler yer alıyordu: "Türk Musikisi Ansiklopedisi, İstanbul'da Milli Eğitim Basımevi'nde basılacaktır. Eser, Türk Ansiklopedisi kâğıdına ve aynı hurufatla basılacaktır. Çift sütun üzerine basılacaktır. Resimler ve notalar hakkında herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Maddeleri aydınlatıcı ve tamamlayıcı mahiyetteki notaların miktarını tespitte tamamıyla serbestsiniz. Resimlerden bir kısmı gerekirse renkli olarak da basılabilir." Aynı Komisyon'dan, aynı imza, 613.2 (89) - 46 sayı ve Ankara, 17 Nisan 1968 tarihi ile aldığım 1 sahifelik mektupta da şöyle deniyordu: "1 Mart 1968 tarihli ve postaya tarafınızdan verilmiş olan Türk Musikisi Ansiklopedisi adlı eserinizin (A) harfini ihtiva eden kısmı aldık. Gönderdiğiniz kısım redaksiyona verilmiştir. Raporu beklenmektedir. Netice ayrıca size bildirilecektir." (Devamı 2. Ciltte)
******Yılmaz Öztuna