Türk Modernleşmesi ve II. Abdülhamid'in Eğitim Hamlesi

Yazar : Ömer Faruk Yelkenci
İsbn : 9789752563100
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 204
Ölçü : 14 x 21 cm
Yayınevi : Kaknüs Yayınları

Eğitim yönetimi, ülkemizde kısa bir süre önce eğitimcilerin gündemine giren bir yönetim alanıdır. Anık eğitim yöneticiliğinin de başlı başına bir meslek olması gerekliliği konuşulmaktadır. Her ne kadar işin başında olunsa da ilk hareketten sonra kazanılan ivme ile bu alanda verimli bir şekilde yol alınacağı ümit edilmektedir. Bu düşüncenin Türkiye'nin akademik hayatında ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarında yaygınlaşması da bir başka beklentidir. Bununla birlikte geçmiş uygulamaların bilinmesinin, yapılan doğruların daha da iyileştirilerek devam ettirilmesi ve yapılan yanlışların düzeltilmesi açılarından çok önemli olduğu da inkâr edilemez. İşte bu noktada Eğitim Tarihi'nin devreye girmesi gerekir ki faydalanılması gereken geçmişin bilgisini gözler önüne serebilsin. Eğitim Tarihi dersinin eğitim fakültelerinden kaldırılmış olması ve bazı eğitim bilimleri derslerinin öğretim görevlisi eksikliği gibi kabul edilemeyecek bir sebeple verilemiyor oluşu gerçeği bizde herhangi bir ümitsizlik oluşturmamıştır, oluşturamayacaktır. Her şeye rağmen, elinizde bulunan bu eserde neredeyse Türk milli eğitimini oluşturan bir dönemi incelemeye çalışmamız, dönemin doğruları ve yanlışları ile ilgili sağlıklı bir analiz yapma fırsatı yakalamış olmamız, bu kitabın bizim için bir heyecan vesilesi olmasına yetmiştir. Kitabımızı üç bölümden oluşturduk. İlkinde, "Modernleşmenin Tarihi ve Modernleşmenin Kavramı' başlığı altında, modernleşmenin nasıl ve nerede ortaya çıktığı üzerinde durarak modernleşme kavramını net bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca Türk modernleşmesi ve tarihsel gelişimi ile Osmanlının bu modernleşmeye katkısının ne olduğunu, modernleşme sürecinin başladığı ve devam ettiği dönemlerde modernleşmenin karşısında veya yanında yer alan ya da modernleşmeye yapıcı bir eleştiri tarzı ile yaklaşan akım ve düşüncelerin ne şekilde tezahür ettiklerini ele alırken, Osmanlı modernleşmesi gibi Batı dışı modernleşmeye örnek olarak Japonya ve Rusya modernleşmelerine yüzeysel olarak değinmeye çalıştık…
******