Türk Kültüründe İtalyanlar

Yazar : Dr. Oğuz Karakartal
İsbn : 9757622869
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 144
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Eren Yayıncılık

Türkler gibi oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış bir milletin tarih boyunca başka milletlerle ilişkiler kurması gayet doğaldır. Bu milletlerden biri olan İtalyanların, Türklerle asıl Selçuklular devrinden itibaren başlayan tanışmaları oldukça ilgi çekicidir. Bizans zamanından beri İstanbul'da yaşayan İtalyanlar ile (Venedik ve Cenevizliler) İtalya'dan gelerek Apenin ve Anadolu yarımadaları arasında iş yapan İtalyan tüccar, ressam, müzisyen, doktor ve mimarlar, ayrıca İtalyan asker, korsan ve yankesiciler, Türk milletinin hafızasında bir "İtalyan imajı" oluşmasını sağlamışlardır. Bu imaj, siyasi ilişkilerin iyi veya kötü seyrine paralel, olumlu ya da olumsuz şekiller almıştır. Türk kültüründe İtalyanların oynadığı roller gerçekten dikkati çeken bir yoğunluğa sahiptir. Batılılaşma hareketlerimizin başında Fransızlar kadar belki onlardan daha fazla İtalyanların tesiri söz konusudur. Türk Kültüründe İtalyanlar - Siyaset, Kültür İlişkileri ve Türk Edebiyatında İtalyan İmajı Üzerinde Bir İnceleme - adlı çalışmamız adından da anlaşılacağı gibi üç ana başlık üzerine oturtulmuştur. Çalışmanın I. Bölümünde, Selçuklu ve Osmanlı Türklerinden yani 11 ve 13. yüzyıllardan başlayarak günümüze kadar Türk ve İtalyan uluslarının tarih koridorundaki karşılaşmaları, siyasal ilişkileri, karşılıklı ticari alışverişleri, savaş ve barışları gibi siyaset ve tarihle ilgili konular ele alınmıştır. Bu bölümde çeşitli kitap ve makalelerle Türkçe ve İtalyanca kaynaklardan hareket edilerek bu çok zengin ve uzun tarihin etrafında dolaşılmaya çalışılmıştır. Türk-İtalyan tarih ilişkilerinin bir değil, pek çok kitaba sığacak kadar zengin olduğunu burada hatırlatmaya gerek yoktur sanırım. Ben bir çeşit derleme yapmaya çalıştım. Çalışmanın II. Bölümü şimdiye kadar Türkiye'de ilk defa yazılmaktadır. Gerçi iki milletin dilinde oluşturulmuş sözlükler, Türkiye'de İtalyan dili ve İtalyan edebiyatının tanınması gibi konularda bazı müstakil yazılar bulunmaktadır…
******