Türk Köylü Dansları

Yazar : Metin And
Yayın Tarihi : 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İzlem Yayınları

Ulusal kültürümüzün çok zengin kaynaklarından biri olan Türk köylüsünün dansları üzerine tek tük dağınık kitaplar bulunmakla beraber, bunların hiçbiri bu dansları bütün yurtta yaygın ve genel açıdan incelememiştir. Bunları tanıyıp incelemek isteyenlere de yöntem, tutulacak yol bakımından ışık tutacak nitelikleri yoktur. Bu küçük el kitabıyla bu boşluğu doldurmak, danslarımız üzerinde çalışmak isteyen gönüllülere, ellerinin altında başvuracakları bir danışma kitabı vermek istedim. Ancak, köylü dansları çok çeşitli ve yurdun her köşesine yaygın oldukları için bu yolda tek kişinin çabaları ister istemez eksik ve yanlışlı olacaktır, Ancak, eksik ve yanlışlı da olsa bu alanda ilk adımı atmak gerekiyordu. Kitapta danslar üzerine bilgiler, ya birinci elden toplanmış ya da bu konuda daha önce başkalarının yaptıkları araştırmalardan yararlanılmıştır. Her iki durumda da yeterince örnek, değişik ellerden birbiriyle karşılaştırılmadan alınmamıştır. Yalnız dansları seyrederek veya bunlar üzerine incelemeleri okuyarak değil, ayrıca her dansın yerlilerine sorular da sorularak hazırlanmıştır. Kitaptaki 1400'ü aşkın dansı içinde bulunduran ve bölgelere göre alfabe düzeniyle hazırlanmış dizin de gene bir kişinin çabasıyla toplanmıştır. Danslarımız sayıca binden çoktur. Ayrıca, bu dizinde aynı dans, ya ayrı adlar altında ya da aynı ad altında değişik bölgelerde tekrarlandığı için belki birkaç yüz dans bu toplamdan çıkarılabilir. Bu durumda bile dizindeki dansların sayısı gene de binin üzerindedir. Bu kitabı elinde bulunduran meraklı, gerek dizinde bulunan danslarda, gerek kitabın öteki bölümlerinde rastladığı eksiklikleri ve yanlışları yazara bildirirse, ilerde bu danslar üzerinde yazılacak daha geniş, daha temelli araştırmada kendisinin bu işbirliği, teşekkürle adı anılarak belirtilecektir. Kitabın sonuna gerek incelemeci gerek uygulayıcılar için yararlı olacağını sandığım iki bölüm eklenmiştir. Bunlardan birincisinde derleyici, toplayıcı ve bu dansları öğrenip öğretecekler için yöntemler…
******