Türk Kıraati 6 Incı Sınıf

Yazar : Reşat Nuri, Refet Avni
Yayın Tarihi : 1928
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 192
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Semih Lütfi

Senin rüyan yalnız mülk fetheylemek değildi. Sana ilmin, hikmetin... Sana aklın, mantığın... Sana şiirin, sanatın Bütün vakur surları, takları da eğildi. Senin her bir kervanın İsfahandan, Pekinden İncilerden değerli metaları taşırdı; Korkunç Gobi çölünden, İskenderin setinden Fikri dini her şeyi senin gücün aşıldı. Sen dünyaya inkılap tohumunu serperdin; Terakkinin çiftçisi, hasatçısı hep sendin. Sen idin ki şarkta bir Türk dünyası yarattın; Onu altun cübbeler, Gök çinili mihraplar, işlemeli türbeler, Medreseler, çeşmeler, köprülerle donattın. Senin yalnız, Orhonun, Semerkandın, Turanın Nasıl büyük bir millet olduğunu anlatır; Bu ellerin her taşı her duvarı Yaşadığı şerefli asırları parlatır; Gösterir ki medeni olmadığın yalandır: Sana yalnız: " Demir el" denilmesi bühtandır. Pençen gibi kafan da…
******