Türk İstanbul'da Tıp Öğretiminin 500. Yıldönümü

Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 70
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Tıp Fakültesi Yayını

500 Yıl Sonra Tıbbiyenin ve Tıbbiyelinin Toplumumuzdaki Yeri Prof. Dr. Bafa Karatay İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı İstanbul'daki Tıp Öğretim Müesseselerinin en eskisi olan Fakültemizin tarihi 500 sene kadar geriye uzanmaktadır. Ancak o eski çağlarda Tıbbiye, daha doğrusu usta-çırak şeklinde hekimleştiren Hastaneler, gene o yüz yılların herhangi bir öğretim müessesesi gibi bir medrese halinde idi. Devrin geleneklerine göre uzun asırlar bu ilim kuruluşlarından mezun olanların icazetnameleri veya diplomaları orada ders verenlerin adına tanzim edildiğinden ve bu kuruluşlarda mezunların sicilleri tutulmadığından usta-çırak veya medrese öğretimi çağında Tıbbiyeden her sene kaç kişinin veya kimlerin mezun olduklarını bilemiyoruz. Ancak zamanla devrinin en ileri öğretim müesseseleri olan medreseler gittikçe geri kalmakla bir süre sonra bu gibi kuruluşların modernize edilmesi zorunluğu duyuldu ve bu arada ilk olarak modernize edilen öğretim müessesesi tıbbiyedir. Böylece ta 1827 de kurulan modern Tıbbiye zaman zaman Mektebi Tıbbiye-i Adliye, Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Askeri Tıbbiye, Mülki Tıbbiye ve nihayet Tıp Fakültesi gibi isimler almıştır. Böylece Tıbbiyenin 1827 den itibaren müesseseleşmesiyle diplomalar da kişiler veya öğretmenler adına verilmek yerine müessese adına tanzim edilmeğe başladığı içindir ki, ekli 1 No.lu cetvelden de anlaşılacağı üzere o günden bugüne kadar, yani 144 seneden beri Fakültemizin 17268 hekim yetiştirdiğini biliyoruz.
******