Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz

Yazar : Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 202
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

İnkı1ap diye, birtakım yeni, alışılmamış kıymetleri millet hayatına maletmek teşebbüslerine diyoruz. Bu anlayışla ele aldığımız Türk İnkılabını incelemek istersek, onu millet hayatımızdan ayırmamak zorundayız. Bir milletin kaderini, tarihin seyri içinde şu veya bu yöne çevirmek kudretinde olan insanların böyle yeni, alışılmamış kıymetleri maletmek istedikleri hayat bir milletin hayatıdır. Bu yeni ve alışılmamış kıymetlerin, bu milletin dünya görünüşündeki yerini, o milletin hayat ideolojisine yaptığı tesiri ölçebilmek için, milletin bizzat bu yeni kıymetlerden önceki dünya görüşünün, hayatı pahasına benimsediği ideolojinin bilinmesine, mümkünse merhalelerinin incelenmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Bu itibarladır ki Türk milletinin geçmişteki dünya görüşlerine, ideal veya ideolojilerine göz gezdirmek gerekiyor. O halde, ilkin bu ideolojilerin ne olduğunu, ne gibi merhalelerden geçtiğini belirteceğim. Sonra bizzat inkılap dediğimiz kıymetlere geçeceğim. Hayatın insanlara yüklettiği imtihanların sonu gelmiyor. Hele yaşadığınız devirde, milletler de sonu gelmez imtihanlar geçiriyorlar.
******