Türk Hakanı Timur

Yazar : Prof. Dr. Kurt Okay, Charlotte Stalter
İsbn : 9786055711191
Yayın Tarihi : Aralık, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 283
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Postiga Yayınları

Bu kitap ilk kez 1938 yılında Almanya'da, Almanca olarak basıldı. Kitabın ortak yazarlarından biri olan babam Prof. Dr. Ahmet Can Okay (o zamanki adı ile Ahmetcan İbrahimoğlu), on dokuzuncu yüzyılın sonunda Özbekistan'ın Taşkent şehrinde doğmuş ve 1910 yılında ilkokulu bitirdikten sonra, ortaokulu Rus ve yerli halkın köy yönetimi okulunda bitirmiştir. Daha sonra Rus etkisinde kalmaması için babasının liseye yollamaması nedeni ile eğitimini açıktan tamamlayarak 1921 yılında liseyi bitirmiştir. 1905 Rus-Japon savaşı ve ardından gelen Bolşevik devriminden sonra Lenin döneminde Türki cumhuriyetler için Rus baskısı kısmen de olsa azalmış ve bu cumhuriyetlerde milliyetçi hareketler güçlenmeye başlamıştır. Bu çerçevede babam 1922 yılında Türkistan Cumhuriyeti tarafından yüksek öğrenim için Almanya'ya gönderilir. O zamanlar üç tane olan Türk cumhuriyetlerinden, Hiva Cumhuriyeti'nden: iki kişi, Buhara Cumhuriyeti'nden 56 kişi, Türkistan Cumhuriyeti'nden ise 16 kişi Almanya'ya yollanır. Aynı dönemde 50 öğrenci Moskova'ya, 25 öğrenci Türkiye'ye ve yine 25 öğrenci de Azerbaycan'a eğitime yollanmıştır. 1924 yılı Ocak ayında Lenin'in ölümünden sonra devlet başkanlığına gelen Stalin dönemi, Türki cumhuriyetler için karanlık yılların başlangıcı olur. 1925 yılından itibaren Türki cumhuriyetlerde dış dünya ile temasların kesildiği ve yasaklandığı, baskı dolu dönem başlar. Değişik cumhuriyetlerden eğitim için Almanya'ya yollanan öğrenciler, Stalin iktidarı tarafından geri çağrılır ve bu öğrencilerin tamamı sınırı geçer geçmez kapitalizmin etkisi altında kalmış oldukları gerekçesi ile infaz edilirler. Önemli sayıda öğrenci ve babam, olacakları tahmin ettikleri için ülkelerine dönmezler ve hemen tamamı bir daha ülkelerini, eşlerini, çocuklarını ve akrabalarını göremezler. Yabancı bir ülkede vatansız olarak yaşamaya başlarlar, hepsi ömür boyu hasret çekerler ve bir gün Özbekistan'ın Rus işgalinden kurtulacağı umudunu taşırlar.
******