Türk Güreşi ve Elli Yıl Önce Garp Alemindeki On Yıllık Türk Kasırgası

Yazar : İsmail Habib Sevük
Yayın Tarihi : 1948
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 296
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Ocak Matbaası

İnsanların iki doğuşu var. Birincisi; malum, ana karnından dünyaya gelişimiz. İkincisi, şuur âlemine doğuşumuz. Bu satırları yazan 1897'deki Yunan harbini hiç hatırlamaz. Bütün teferruatıyla hatırladığım ilk hadise ondan bir sene sonra başlıyor. Sındırgıda Şatırzadelerin tantanalı bir düğünü yapılmaktadır. O düğünde Kurtdereli Mehmed, o kaya gibi Çakır İsmail'i havada daire çevirterek yenmişti. Bizim çocukluğumuzda zaten ne futbol var, ne sinema. İşimiz gücümüz çelme takıp künde atmak. Şuurumun en başında hala Kurtdereli'nin abidevi hayali gerilir durur. Mektep, hayat, Cihan Harbi, Mütareke, Milli Mücadele, Cumhuriyet... ve 1924 baharında Edirne Maarif Müdürlüğü. Haftasına Türk Ocağı reisi de olmuşum. Fakat kasada borç senetlerinden başka bir şey yok... Ocağa varidat bulalım diye "Sarayiçi"nde büyük bir güreş şöleni düzenledik…
******