Türk Futbol Tarihi Cilt 2 (1904-1991)

Yazar :
Yayın Tarihi : Haziran, 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 207
Ölçü : 20 x 27,5 cm
Yayınevi : Türkiye Futbol federasyonu
Bahsi Geçen : Safa Yalçuk, Tevfik Ünsi Arkun

31 Temmuz 1922 günü "Futbol Encümeni" adıyla kurulan ve 23 Nisan 1923 günü yapılan Cumhuriyet döneminin ilk toplantısında "Futbol Heyet-i Müttehidesi" adını alan Türkiye Futbol Federasyonu, dünya futbolunun resmi örgütü olan Uluslararası Futbol Birliği "FIFA"ya üyelik için başvurmuş ve bu başvurusu FIFA'nın 21 Mayıs 1923 günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve Türkiye Futbol Federasyonu, uluslararası örgüt FIFA'nın 26'ncı üyesi olmuştu. Bu tarihi olayı, yine bir tarihi belgeden; 31 Mayıs 1339 (1923) tarih ve 35/97 sayılı "Spor Âlemi" dergisinden aynen alıyoruz. Lozan 23 Mayıs (Vatan gazetesi muhabiri Şükrü)- Muharebeden birkaç sene evvel Avrupa'da Beynelmilel Futbol Cemiyetleri İttihadı (FIFA) namında bir cemiyet teşekkül etmişti. Bu cemiyet, Avrupa'nın muhtelif payitahtlarında (başkentlerinde) her sene bir kongre aktediyordu. Cemiyetin maksadı, beynelmilel spor münasebatını (temaslarını) tanzim ve bunların en mühimmi de Olimpiyat Oyunları idi. Bu oyunlar muharebeden (savaştan) önce icra olunmuş (yapılmış) ve yüzbinlerce halk toplanmıştı. Son kongre Amsterdam'da 1914 senesinde intikat etmişti (toplanmıştı). Bittabii muharebe esnasında kongre içtima edemezdi. Muharebenin hitamı (bitimi) ile beraber beynelmilel (uluslararası) spor münasebatı tesis etti. İngiliz futbolcuları Almanlarla bir arada oynamamak için merkezi devletlerin oyuncularının bulunduğu yere gelmeyeceklerini ihbar ettiler (haber verdiler). Senevi (yıllık) kongre içtima edemediği için Felemenk'te (Hollanda'da) bulunan merkez-i idaresine bir mektupla muhalif olan azalarına bildirdi ve rey istedi. Verilen cevapların ekseriyeti İngiliz futbolcularının bu talepleri aleyhine çıktığı için İngilizler ittihattan çekildiler. Beynelmilel Futbol Cemiyetleri İttihadı harpten sonra ilk kongresini 20 ve 21 Mayıs'ta Cenevre'de akde karar verdi ve azalarına ihbar-ı keyfiyet etti. İstanbul'da tesis edilmiş olan "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı", Beynelmilel Spor İttihadı'na girmek için iki sene mukaddem (önce) tahriren bu cemiyete müracaat eylemiştir…
******