Türk Edebiyatında Şairler ve Yazarlar

Yazar : Refik Korkud
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 271
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türkiye Fikir Ajansı

Türk edebiyatında eserleriyle ün kazanmış yazarlarımızı ve şairlerimizi tanıtmak amacıyla hazırlanan bu kitapta, okuyucunun kolayca benimseyeceği ve uyabileceği metotlara, biçimlere önem verilmiştir. Edebiyatımızda, soyadı olmayan sanatçıların varlığı göz önünde tutulmuş, bu nedenle, kitabın içinde, isimlere göre düzenlenen alfabetik sıra daha faydalı bulunmuştur. Her yazar ya da şair, kendisiyle ilgili giriş kısmında, başlıca özellikleri sayılarak kısaca tanıtılmıştır. Bu kısımda, hangi edebi topluluk içinde, hangi türde eserler verdiği yine kısaca belirtilmiştir. Giriş kısmından sonra, her şairin ya da yazarın "Hayatı" konusunda gerekli bilgiler verilmiştir. Bu arada, çeşitli kaynaklardan elde olunan bilgilerin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca, yaşam süresince karşılaşılan gelişmelerin ve olayların edebi kişilik üstündeki rolü düşünülerek, bu açıdan da tanıtmanın faydalı olacağı göz önünde tutulmuştur. Daha sonra, her şairin ya da yazarın, "Edebi Kişiliği" konusu ele alınmıştır. Edebi kişilik belirtilirken, sadece bu kitabı okuyucuya sunanın görüşleriyle yetinilmemiş, daha çok, çeşitli yazarların görüş ve açıklamalarına yer verilmiştir. Böylece de, bir yazar ve şairin, çeşitli inceleme açılarından tanıtılmasına çalışılmıştır. Öte yandan, edebi kişiliğin tanıtılması sırasında, sanatçının ele aldığı ve işlediği konular belirtilmiş, üslup ve kullanılan dil üstünde durulmuştur. Yazarın ya da şairin "Eserleri" tanıtılırken, önemli ve ünlü eserler hakkında ayrıca kısa bilgiler de verilmiş, her eserin hangi yılda yayınlandığı açıklanmıştır. Kitabın hazırlanmasında, Araştırma Kurulunca çeşitli kaynaklardan ve özellikle Ankara'da Milli Kütüphane'den sağlanan bilgiler, titizlikle değerlendirilmiştir. Her yazarın ya da şairin, bu bilgilerin ışığı altında hayatı, edebi kişiliği ve eserlerini tanıtıcı yazılar hazırlandıktan sonra, Araştırma Kurulunca ikinci kere inceleme işine girişilmiştir.
******Refik Korkud

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Korkud Kitapları (1)