Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Yazar : Prof. Dr. Fuad Köprülü
Yayın Tarihi : 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 415
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Bahsi Geçen : M. Fuat Köprülü

Ord. Prof. Fuad Köprülü'nün, 2. baskısı, 1966'da Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılmış olan Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar adlı eserinin 3. baskısı da yine ayni Başkanlıkça yayımlanmış bulunmaktadır. Bu yeni basımın dört beş yıllık bir geçmişi vardır. Önce Milli Eğitim Bakanlığınca "1000 Temel Eser" arasında çıkarılması düşünülen İlk Mutasavvıflar'ın, bu seri durdurulunca, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından Kültür yayınları arasında neşrine karar verilmişti. Bu karar üzerine bu yeni baskının tarafımızdan hazırlanması istenmiş ve karşılıklı şartlarda bir anlaşmaya varılması üzerine, 1973 sonlarında eser, baskıya verilecek bir hale gelmişti. İşte bu sıralarda Diyanet İşlerinin bir yandan bana bir yandan da Başbakanlık Kültür Müsteşarlığına yaptığı ısrarlı başvurmalar karşısında, taraflar arasında varılan mutabakat sonunda 3. basımın da Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılması kararlaştırılmıştı. İlk Mutasavvıflar'ın 2. basımının hazırlıklarına, merhum babamın sağlığında başlanmış ise de, geçirdiği bir trafik kazası neticesinde, kendisinin vakitsiz ölümü yüzünden, 2. basımın son tashihleri sayın Fevziye Abdullah Tansel tarafından yürütüldüğü gibi, bu basımın başındaki önsöz de yine Tansel'in kaleminden çıkmıştır. F. A. Tansel, bu yeni basıma da aynen aldığımız önsözünde İlk Mutasavvıflar'ın 1918'de hangi şartlar altında yazıldığını, eserin o zaman Avrupa'da gördüğü büyük alakayı ve Köprülü'nün çeşitli sahalarda yaptığı çalışmalarının hususiyetlerini gereği gibi belirtmiştir…
******