Türk Edebiyatı Tarihi

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 424
Ölçü : 20 x 28 cm
Yayınevi : Yedigün Neşriyatı
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, milletlerin varlıklar ve hadiseler âlemi karşısında neler duyduklarını, neler düşündüklerini, bilhassa yaratıcı sanatkâr zekâlarının, insanlığı her an yeni bir duygu ve düşünce seviyesine yükselten ölmez eserlerini hangi hayat şartları arasında yarattıklarını bize renkli bir film güzelliğiyle tanıtan Edebiyat Tarihi, hiç şüphesizdir ki milli ve beşeri bilgilerin en zevkli bir şubesidir. Bugün, bütün dünya milletleriyle birlikte ulaştığımız duygu, düşünce ve sanat iklimlerine varabilmek için, asırlar boyunca, ne gibi tarihi, içtimai, bedii maceralar yaşadığımızı ancak edebiyat tarihlerinin zevkli ve meraklı sayfalarından öğreniyoruz. Yeryüzü, bir Shakespeare, bir Goethe, bir Yunus Emre, bir Fuzuli ve bir Mimar Sinan yetiştirebilmek için nasıl ve ne gibi maceralar yaşamıştır? İnsanlığın bu en büyük evlatlarını duygu ve düşünce âlemlerinin bu tahtından indirilmez hükümdarlarını, dünya tarihine mal edebilmek için milletler, birbirleriyle nasıl yarışmışlar; silahlı ve silahsız ordular, sürekli bir sanat ve medeniyet koşusunda ne gibi zaferler kazanmışlardır? Fani vücutları, ortaya koydukları bir takım eserler dolayısıyla bu derece ebedi bir hayata kavuşturan tılsım nedir? Neden Tanrının yarattığı bunca insanlar, arkalarında bir gölge bile bırakmaksızın yok olup gitmişlerdir de Fuzuli'nin yarattığı Mecnun, Shakespeare'in yarattığı Hamlet, Goethe'nin yarattığı Verter, Yunus Emre'nin yarattığı Yunus Emre ve Mimar Sinan'ın yarattığı Süleymaniye Camii ölmemiştir? İşte bütün bu esrarlı ve meraklı sorulara cevap veren Edebiyat Tarihi'dir ki bilhassa şu son asırlarda ciddi bir tekâmül göstermiş, bütün insanlara ilmin ve sanatın oluş ve yükseliş yollarını aydınlatan bir bilgi şubesi derecesine ulaşmıştır. XIX uncu asır ortalarından beri Fransızların, İngilizlerin, Almanların velhasıl bir edebiyat tarihi olan bütün dünya milletlerinin, kendi sanat ve edebiyat tarihlerini en ince detaylar ile birlikte meydana koymak için sarfettikleri gayret, dikkate ve takdire değer bir faaliyet halini almıştır. Bu milletlerin Faguet gibi Lanson gibi yetiştirdikleri büyük edebiyat tarihi âlimleri...
******