Türk Edebiyatı Ansiklopedisi Cilt 1

Yazar : Atilla Özkırımlı
Yayın Tarihi : 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 304
Ölçü : 21 x 28 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi

Türk Edebiyatı Ansiklopedisi adını taşıyan bu yapıt destanlar döneminden günümüze Türk edebiyatçılarını, yazarlarını, yapıtlarını, edebiyata ilişkin terim ve kavramları kapsıyor. Kuşkusuz hemen bu kapsamın sınırlı olduğu belirtilmeli. Kitaplıkların tam bir dökümünün gerçekleştirilemediği, kaynakça çalışmalarının ve yayınlarının yeterli düzeye, hem de devletçe, çıkarılamadığı; kaynak yapıtların çoğunun bilimsel yeni basımlarının yapılmadığı Türkiye'de eksiksiz bir ansiklopedi hazırlamak olanaksız aslında. Dört başı bayındır bir Türk edebiyatı tarihinin yazılamadığını anımsamak bile böylesi bir girişimin ne tür zorluklarla, engellerle karşılaşacağını kanıtlamaya yeterli. Ama genel bilgileri içeren, başka deyişle öğrenciye, öğretmene, aydına, edebiyatla ilgilenenlere elde edinilmesi zorunlu bilgileri iletecek, Türk edebiyatını tanıtıcı, Türk edebiyatına ilişkin soruları yanıtlayıcı bir yapıta gereksinildiği de ortada. Bu ansiklopedi böylesi bir amacın ürünüdür. Değerlendirilirken de şunun unutulmaması gerek: Girişilen işin güçlüğünün yanı sıra, alanında A'dan Z'ye bitirilebilmiş ilk örnek. Bir boşluğu doldurabilmiş, dağınık bilgileri birbirini bütünleyecek biçimde toparlayabilmişse amacına ulaşmış sayılacak. Bunu da sizin, okurların ilgisi gösterecek
******