Türk Dünyası Kültür Atlası Türkiye Cumhuriyeti Cilt 2

İsbn : 9757522260
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 702
Ölçü : 24 x 34 cm
Yayınevi : Türk Dünyası Kültür Atlası

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Kültür Bakanlığımızın destekleriyle Orta Asya'da teşekkül eden ilk Türk topluluklarından günümüze kadar gelen ve yüzyıllara rağmen varlığını muhafaza eden Türk Kültürünün kilit taşlarını, tarihi seyri içinde ve bir bütün olarak başta kendi insanımıza ve dolayısıyla da yurdumuzu ziyaret eden yabancılara takdim etmenin, kültürümüzün tanıtılması ve bilhassa genç nesillere intikâlinde sağlayacağı faydayı düşünerek, milletimizin tarih ve coğrafya içindeki seyahatini gösterecek şekilde    oluşan "Türk Dünyası Kültür Atlası'   projesini   12 ciltlik bir külliyat olarak yayınlayarak tamamlamıştır.  Proje, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları yer olan Orta Asya'dan başlayarak tarihi akış içerisinde Uzakdoğu, Güney Asya, Karadeniz Kuzeyi, Anadolu, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Avrupa'ya uzanan yayılış ve yerleşiminde ortaya koyduğu Türk kültürünü  bir atlas  muhteviyatı içinde sunan     bir çalışmadır.    " Türk Dünyası Kültür Atlası'  çalışmamızda Türk Dünyası 5 ana dönemle ele alınmıştır.  - İslâm Öncesi Dönem (1 Cilt) - Selçuklu Dönemi (2 Cilt) - Osmanlı Dönemi  (6 Cilt) - Cumhuriyet Dönemi (2 Cilt) - Türk Devlet ve Toplulukları (1 Cilt)   Bu dönemler kendi içlerinde alt bölümlere ayrılarak her dönem kendi içinde    " Siyasi Tarih, Dil, Din, Müzik, Mimari, Folklor, Etnografya, İktisâdi ve Ticari Hayat, Askeri Hayat, Edebiyat, İlim Hayatı, Şehircilik, Diğer Sanat Dalları, Spor'  konuları görsel malzemelerle birlikte verilmiştir. On iki ciltte tamamlanmış  olan yayınımız Türkçe ve İngilizce  olarak basılmıştır.   Eserimizin 12 cilt ve yaklaşık  6000  sayfadan meydana gelmiştir.  33x23 ebadında, 1. hamur kâğıda basılmıştır.   Toplamında 10.000  harita+dia+ fotoğraf+çizim+desen ihtiva etmektedir. Ciltler 210 gr. Amerikan Bristol şömiz, kapak ithal cleux keten cilt bezi ile ciltlidir.  Yayınımız IX Millî Türkoloji Kongresi'nde Türk Kültürü sahasında Türkoloji'ye Üstün Hizmet Ödülü'ne ve bilahare Türk Ocakları Genel Merkezinin Galip Erdem 1997 Şeref Ödülüne layık görülmüştür. Türk Dünyası Kültür Atlası düşünce ve neşriyatının kamuoyunda gördüğü  ilgi eserin büyük  bir boşluğu doldurmakta olduğunun  delilidir. Öncelikle ülkemiz aydın çevreleri olmakla birlikte, eserin İngilizce-Türkçe olarak hazırlanmış bulunması çalışmanın yabancılara, özellikle protokol takdimlerinde sunulabilecek nitelik taşımasına  imkân sağlamaktadır.
******