Türk Dünyası Kültür Atlası Türkiye Cumhuriyeti Cilt 1

İsbn : 9757522252
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 693
Ölçü : 24 x 34 cm
Yayınevi : Türk Dünyası Kültür Atlası

Ermenilerin "tehcir"e tabi tutulmalarını, yani savaş alanı dışına çıkarılmalarını istismar ediyorlardı. İç göç sırasında bazı Ermenilerin hastalık ve çete baskınları sonucu ölmüş olmalarını, İttihat ve Terakki hükümetlerinin emriyle kasten yapılmış olduğunu ileri sürerek, Ittihatçıların cezalandırılmasını istiyorlardı. Bu konu iç politikada da istismar edilmekteydi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası başta olmak üzere muhalif partiler ve bazı basın organları da, savaşın yenilgi ile sonuçlanmasından İttihatçıları sorumlu tutuyordu. İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinin, 2-3 Kasım 1918 gecesi yurt dışına kaçmaları ve Ahmed İzzet Paşa hükümetinin, tehc1re tabi tutulan Ermenileri geri getirme ve mallarını iade etme kararını uygulamaya koyması saldırıları durduramadı. Padişah Vahdeddin, hem muhalefetin baskısını engellemek hem de yakında İstanbul'a gelmeye hazırlanan İtilaf devletlerine bir jest yapmak amacıyla, kabinedeki İttihatçı nazırların değiştirilmesini istedi. Bu isteği anayasaya aykırı bulan Sadrazam Ahmed İzzet Paşa, 8 Kasım 1918'de hükümetiyle birlikte istifa etti. Vahdeddin, II Kasım 1918'de Tevfik Paşa'ya tamamen tarafsız kişilerden yeni bir hükümet kurdurdu. Tevfik Paşa'nın Babıali'ye gelişinde icra edilen merasim, Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar için yapılan son merasim oldu. Altmış parça zırhlıdan oluşan İtilaf devletleri donanması, mütareke şartlarına aykırı olarak 13 Kasım 1918'de İstanbul Limanı'na demir attı. Aynı gün İstanbul'a gelen Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, karşıya geçerken yaverinin düşman gemilerini işaret etmesi üzerine, "Geldikleri gibi giderler" diyerek, her şeyin bitmediğini dile getirdi…
******