Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Cilt 5

İsbn : 9751612810
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 477
Ölçü : 20 x 28 cm
Yayınevi : Atatürk Kültür Merkezi

Ansiklopediler bir bakıma bilgi bankaları, bilgilerin toplanıp biriktirildiği kültür hazineleridir. Ansiklopedi türleri içinde konu ansiklopedilerinin, konu ansiklopedileri arasında da biyografi ansiklopedilerinin, müracaat kaynağı olarak önemli yerleri' vardır. Kütüphanelerde okuyucular tarafından en çok aranan müracaat kaynakları da daha çok yazarların hayatları ile ilgili olan eserlerdir. Edebiyat araştırmalarında da yazarların ve şairlerin hayatları daima öncelikle aranmaktadır. Bu sebeple dünyada birçok milli ve milletler arası biyografik bilgi kaynağı eser yayımlanmıştır. Türk dünyasında da; on beşinci yüzyıldan bu yana; "edebiyat tarihi"nden önce, "üdeba tarihleri" sayılabilecek, şuara tezkireleri, sonra da daha gelişmiş şekillerde edebiyatçılarımızın hayat hikâyelerini bir araya getiren yazar ve şair sözlükleri türünden biyografik bilgi kaynakları yazılmıştır. Çeşitli adlarla çıkan bu yazar ve şair sözlükleri ile Dergâh Yayınları arasında yayımlanan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Atilla Özkırımlı'nın hazırladığı Türk Edebiyatı Ansiklopedisi bu alandaki yayınların memleketimizdeki öncüleri olmuşlardır. Bu eserlerde bugün yalnız Türkiye'de yetişen edebiyatçılar değil, az sayıda da olsa Türkiye dışındaki yazar ve şairler de hayat hikâyeleriyle yer almıştır. Ansiklopedilerde edebiyat terim ve kavramlarının açıklamalarına da yer verildiği görülmektedir. "Türk Dünyası Edebiyatı Projesi" içindeki çalışmalarda; biyografik bilgilerle, edebi kavram ve terimler birbirinden ayrılmış, iki ayrı eser olarak ele alınmıştır. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'nde yalnız yazarların hayat hikâyeleriyle eserlerinin adları, bazen bu eserler hakkında kısa bilgiler yer aldı. Ansiklopedinin hazırlık safhasında madde başlıkları tespit edildikten sonra, bir kısım yazarların yalnız eserlerine veya eser adlarına ulaşılabildi. Hayat hikâyeleri birkaç madde yazarı tarafından arandığı halde bulunamadı. İlerde bu kişilerin hayat hikâyelerinin de tespit edilebileceği düşünülerek bazı maddelerde yalnız eser adları verilebildi. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'ne giren maddelerde, zaman olarak tarihin çok derinlerine inildiği görülecektir.
******