Türk Devrim Tarihi Dersleri

Yazar : Prof. Dr. Yılmaz Altuğ
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 190
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu

Türk devrimi onun yapıcısı Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde "Türkleri yüksek bir hızla yokluktan varlığa, düşkünlükten üstünlüğe götüren evrensel olay" olarak tanımlanmıştır (I). Derslerin amacı ise "inkılâp devrini yaşamış o devri hazırlamış insanların ruhunda en kuvvetli ileri hareket unsuru olan sıcaklığı ve heyecanı ulusal çalışma hayatına çıkacak olan genç Türk nesillerine, yeni unsura aşılamak, onları inkılâp prensipleriyle yetiştirip vazifeye hazırlamak" (II) olarak gösterilmiştir. Türk Devrim Tarihini incelerken olaylar ve Türk Devriminin felsefi temelleri üzerinde duracağız. Şüphesiz bu felsefi temel Mustafa Kemalin fikirleriyle ortaya çıkacaktır. "Atatürk ün fikirlerinin incelenmesi gösterir. Onun belli ve tutarlı bir dünya görüşü vardı. Fakat kendisi bir filozof veya bir doktriner olmadığı için bu dünya görüşü felsefi kavramlarla ve sistemli bir şekilde ortaya konmuş değildir" (ID). Bu dersler haftada elli dakika Türk Devrim Tarihi okuyan yüksek okul son sınıf talebeleri için kaleme alınmıştır. Bunun için sadece esaslı hususlar üzerlııd1edurulmuştur. Elinizdeki Türk Devrim Tarihi dersleri bir özettir. Temennimiz Milli Mücadelenin 50. yıldönümüne bir ufak katkı olarak hazırlanan bu özetin yararlı olmasıdır.
******