Türk Denizcilik Tarihi Cilt 2

Yazar : Zeki Arıkan,
İsbn : 9789754095463
Yayın Tarihi : Temmuz, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 341
Ölçü : 23,5 x 29,5 cm
Yayınevi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Türk Denizcilik Tarihini başlangıçtan Cumhuriyet dönemi dahil ele alan bu eserin ikinci cildi, imparatorluğun gerilemeye başladığı ve Cumhuriyet'in kurulduğu süreçle eş anlamlıdır. Akdeniz'de varlığı tartışılmayan bir konuma gelen, Tuna üzerinde, Karadeniz'de egemenlik kuran Osmanlı denizciliğinin çöküşü şüphesiz imparatorluğun yıkılışını hazırlayan koşullara bağlıdır. Bunlar üzerinde ayrıntılı olarak durmak konumuzun dışındadır. Ancak şu kadarım belirtelim ki, donanmanın bir imparatorluğun varlığı için zorunlu olduğunu kavrayan, bu doğrultuda ıslahat yapmaya önem veren devlet adamlarının çabaları sayesindedir ki devlet uzun süre ayakta kalabildi. Ancak bu da çağdaş teknolojinin alınmasına bağlıydı. Bu da yetmiyordu. Denizciliğe giden yol eğitimden ve eğitim kurumlarından geçiyordu. İmparatorluğun son üç yüz yılı buna benzer çabaların örnekleriyle doludur. Uzun süre denizcilikte geçerli olan usta-çırak ilişkileriyle kaptan ve denizci yetiştirmek yöntemi işlerliğini yitirmişti. Bu nedenle denizciler, kaptanlar bilimsel yöntemlerle yetiştirilmeli ve bu amaçla gereken kurumlar ortaya konulmalıydı. Bu da yetmiyordu. Batılı uzmanların görüş ve deneyimlerinden yararlanmak da sık sık başvurulan bir yöntemdi. Unutmamak gerekir ki, yenileşme çabalarının ana nedenini yenilgilerde, başarısızlıklarda aramak yetmiyordu. Bir zihniyet değişikliği şarttı. XVI. yüzyılda bir üçgen in iç açılarının toplamının 1800'ye eşit olduğu elbette biliniyordu. Ancak "üçgenine göre değişir" yanıtı olsa olsa bir zihniyeti daha doğrusu yabancı uzmanların bakış açısını yansıtıyordu. Osmanlı denizcilik tarihi giderek yerli ve yabancı tarihçiler arasında gittikçe artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Arşivler daha sistemli olarak kullanılmakta, konuyla ilgili kaynaklar düzenli olarak yayımlanmaktadır. Yabancı arşivlerin özellikle İtalyan arşivlerinin Türk denizciliği konularında ne kadar zengin malzemeyi barındırdığı bilinmekte ve bu belgeler değerlendirilmektedir. Önceki kuşaklar, iğneyle kuyu kazarcasına neredeyse el yordamıyla, sınırlı olanaklar içinde bize zengin bir miras bıraktılar.
******