Türk Demokrasisinin Analizi

Yazar : Turan Güneş, Hurşit Güneş
İsbn : 9786051030449
Yayın Tarihi : Ağustos, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 296
Ölçü : 15 x 23 cm
Yayınevi : Agora Kitaplığı

Turan Güneş siyasal yaşamımızın uzun süre önde gelen kişilerinden biri olmayı başarabilmiş ve siyasette iz bırakmış simalarından biri. Bir oğul olarak onu tanıtmak, onun özelliklerini tarafsız ve abartısız bir biçimde anlatmak kuşkusuz hiç kolay değil. N e de olsa babanız ve ona derin, tükenmez bir sevgi besliyorsunuz. Turan Güneş bir anayasa hukuku profesörüydü. Ancak genç yaşta siyasete girerek yaşamını bir siyasetçi olarak sürdürmüştür. Bu nedenle de bilim adamı olmaktan çok bir siyasetçi olarak tanınmıştır. Siyasette iz bırakabilmesi de uzun yıllar süren siyasal mücadelesini kendi özgün fikirleri doğrultusunda yapmasından kaynaklanır. Çeşitli siyasal oluşumların içinde bulunmuş, ama bu oluşumlarda hep onun düşüncelerinin etkileri görülmüştür. Belki de siyasal yaşamımızın bugün temel sıkıntılarından biri de siyasetin işte bu ölçülerle yapılamamasıdır. İkincisi, siyasetin içine anlamlı ve hedefli bir nükte anlayışını sokarak farklı bir üslup sergilemeye çalışmıştır. Böylece toplumsal mizacımızın bir öğesi olan hiciv, hem Güneş'e duyulan sempatiyi pekiştirmiş, hem de kendisinin siyasal özlemi olan geniş halk kitlelerinin siyasal sürece katılabilmelerinin aracım oluşturmuştur. Siyaseti halkın yakınına getirme ve onun bu süreç içinde yer almasını sağlayabilme amacı, özellikle tek partili rejimden sonra, temsili demokrasinin yerli yerine oturmasında son derece kritik bir yer tutmuştur. Güneş'in bir başka siyasal özelliği de demokratik düşünce çizgisinin dışına çıkan siyasal yönelmelerin çetin bir muhalifi olmasıdır. Siyasal yaşamı da bu doğrultudaki mücadelelerle geçmiştir. Tek partili dönemde CHP'nin halktan uzak siyaset izlemesi onu DP'ye yöneltmiş, daha sonra DP'nin kişi hak ve özgürlüklerine sınır getiren uygulamaları, onu ilk önce parti içi muhalefete, sonra da Hürriyet Partisi'ni kurmaya itmiştir. Nihayet Hürriyet Partisi CHP'ye katıldıktan sonra, bu partide sivil bir sol anlayışın düşünsel ve siyasal öncülüğünü yapmıştır. Yani, 'Cumhuriyet'i kuran koskoca CHP' bir siyasal parti olarak normalleşerek halka in dirilmeye çalışılmıştır.
******