Türk Büyükleri

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 191
Ölçü : 28 x 38 cm
Yayınevi : Milliyet

Tarih, var olduğumuzun ve var olacağımızın ispatını verir. Geleceğimizin laboratuvardır. Ne zaman toplumca karanlıkta kalsak, cep feneri gibi imdadımıza yetişir ve yolumuzu aydınlatır. Bir toplum, geçmişinde, adaletli devlet adamları, altın beyinli bilginler ve şimşek kılıçlı komutanlar yetiştirmişse, gelecekte de yetiştirecek; ekonomide, politikada, bilimde, 'teknikte, askerlikte ileri bir toplum olarak yaşamasını sürdürecek demektir. Demokratik devlet yapımızı yeniden düzenlediğimiz şu günlerde gazeteniz MİLLİYET, zengin ve büyük tarihimizin ünlü yöneticilerini, ünlü bilginlerini, komutanlarını bir kere daha hatırlatmayı hizmet anlayışına uygun görmüştür. Tarihe imzasını atmış yüzlerce Türk bilgini, teknisyeni, komutam ve devlet adamının biyografileri ve ünlü ressamların elinden çıkmış renkli portrelerini yayınlayarak hem kitaplığımıza değerli bir eser kazandıracağımızı hem, de okuyucularımıza geçmişimizin göğüs kabartan kişilerini ve olaylarını bir kere daha hatırlatarak yararlı olacağımızı umuyoruz.
******