Türk Basınında Tevfik Fikret 1924-1940

Yazar : Nuran Özlük
İsbn : 9789944997539
Yayın Tarihi : Kasım, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 413
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : 3 F Yayınevi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Şekil ve muhteva bakımından getirdiği yeniliklerle Türk şiirinin gelişmesine katkıda bulunan Servet-i Fünun dönemi şairlerinden Tevfik Fikret, gerek devrinde muasırları gerekse sonraki nesiller tarafından çeşitli vesilelerle oldukça sık gündeme getirilmiştir. Edebiyat tarihimize hizmetleri bulunan sanatçıların ölümleriyle nisyana terk edilmeleri pek çok düşünürün şikâyet konusudur. Ancak bu durum Tevfik Fikret için geçerli değildir. Özellikle, en yoğun şekilde 1924 ila 1940 yılları arasında, ölümünün ardından geçen yıllara rağmen, ağırlıklı olarak ölüm yıl dönümlerine rastlayan ve bazan aynı gün birden fazlası gerçekleştirilen ihtifallerin yanı sıra Fikret'in doğum ayını esas alan (Kanun-ı evvel! Aralık) anma törenleriyle de şair, yılda iki kez dönemin süreli yayınlarının sütunlarında yer almıştır. Fikret'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen ihtifallerde şairin hayatı, edebi şahsiyeti, mizacı, dünya görüşü ile ilgili düşünceler dile getirilip, şiirleri terennüm edilirken her sene düzenlenen bu törenleri abartılı ve gereksiz bulan edebiyatçıların yanı sıra anma törenlerinin pek çoğunun organizasyonuyla ilgilenen Filorinalı Nazım da zaman zaman eleştirilmiş, karikatürize edilerek hicvedilmiştir. İhtifaller dışında şair hakkında "heykelinin dikilmesi"nden "kitaplarının yakılması"na varan tartışmalar da sözü edilen devre için önemli birer vesika mahiyetindedir. Biz, 1924 ila 1940 yılları arasında neşrolunan ''Açık Söz", ''Akşam'', "Cumhuriyet", "Haber", "Hakimiyet-i Milliye", "İz", "Milliyet", "Son Saat", "Tan", "Ulus", "Vakit", "Yeni Sabah", "Zaman"; ''Aramak Güzeli İyiyi Gerçeği", "Bozkurt", "Çığır", "Galatasaray', "Güneş', "Hayat', "Marmara', "Muhit", "Resimli Ay", "Servet-i Fünun", "Taşan", "Yedigün", "Yeni Adam", "Yeni Mecmua", "Yeni Türk", "Yücel", "Varlık" gibi belli başlı gazete ve dergileri tarayarak, bu yıllar arası Türk matbuatında dönemin aydınlarının Türk edebiyatının ardından bu kadar düzenli ve uzun soluklu ihtifaller yapılan sayılı şairinden biri olan Tevfik Fikret hakkındaki düşünce ve yazıları inceledik…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)