Türk Askeri Muzıkaları Tarihi

Yazar : Mahmut R. Gazimihal
Yayın Tarihi : 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 281
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Maarif Vekaleti
Bahsi Geçen : Mahmut Ragıp Gazimihal

Muzika Türk ordusunun bayrak kadar mukaddes bir varlığı olmuştur. Boru ve davul sesleri, savaş meydanlarının top ve tüfek gümbürtüleri kadar zaruri velvelelerdendi. Askeri törenlerin baş debdebe aleti de muzika idi... Türk harp tarihinin sayfası ondan mahrum görünmez. Kitabımızda işte bu kadar önemli bir konunun geçmiş, hal ve geleceği ele alınmıştır. Kitabımız, çerçevesi bakımından sırf bir "Türk askeri muzikaları tarihi' değildir. Cumhuriyet devrine kadarki kısım bir tarih kitabıdır; yeni hareketlerden ve şahıslardan bahseden bölüm bir nevi muzikalar yıllığıdır; son kısımda askeri muzikaların umumi tarihine kısaca yer verildi. İleri ait temennileri bile gerektikçe temas ettik. Kısaca, bir nevi "muzikacının kitabı' meydana geldi…
******