Türk Anayasaları

Yazar : Bülent Tanör, Taner Beygo
Yayın Tarihi : 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 133
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Filiz Kitabevi

Anayasa Hukuku, Anayasa'yı aşan bir hukuk dalı ise de, onun en başta gelen pozitif kaynağının "Anayasa" olduğu da muhakkak. Anayasa Hukuku ile uğraşanlar, özellikle öğrenciler hiçbir an Anayasa "metni"nden uzak kalamazlar. Biz, işte bu lüzumu hissederek bu kitabı daha doğrusu "derleme"yi meydana getirmiş bulunuyoruz. Amacımız, sadece, öğrencilerin ellerine yanlışsız bir Anayasa metni vermektir. Bunu yaparken de, sadece bugünkü Anayasamızı değil, eski Anayasalarımızı da nazara aldık. Amacımıza bakarak büyük 'bir iddia taşımadığımızın takdirini bu kitaptan istifade edecek olanlara bırakıyoruz.
******